Krajskí poslanci rokovali prvýkrát v tomto roku. Skompletizovali komisie zastupiteľstva a navýšili rozpočet na opatrenia energetickej úspory.

Publikované: 17.02.2023/ Aktualizované: 13.12.2023

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa prvýkrát v tomto roku zišli v piatok 17. februára 2023. Odobrili aj nominácie členov odborných komisií zastupiteľstva z radov neposlancov či zámer na vybudovanie špecializovaného zariadenia sociálnych služieb a moderného zdravotníckeho centra v Hlohovci.

„Pokračujeme v znižovaní energetickej náročnosti budov našich stredných škôl, zariadení sociálnych služieb a kultúrnych inštitúcií. Už minulý rok sme začali s inštaláciou snímačov, reguláciou vykurovacích systémov či výmenou osvetlenia. Na realizáciu týchto úsporných energetických opatrení sme z tohtoročného rozpočtu vyčlenili pol milióna eur. Celkovo takto investujeme 2,8 milióna eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Napriek tomu bola župa v kontexte zvýšených cien tovarov, služieb a energií nútená upraviť výšku príspevkov študentov respektíve ich zákonných zástupcov na stravovanie v školských jedálňach, a tiež na ubytovanie v školských internátoch. O výške príspevkov v rámci schválených rozpätí budú rozhodovať riaditelia jednotlivých škôl. „Od príspevku sú však naďalej oslobodení študenti v systéme duálneho vzdelávania a v perspektívnych odboroch, ktorým v rámci balíka výhod poskytujeme bezplatné ubytovanie,“ spresnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda. Ako dodal, poslanci odobrili návrh na zvýšenie koeficientov pre určenie výšky poukazovaných finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam. Tým župa reaguje na rast výdavkov a sprostredkovane zvyšuje svoj finančný príspevok župy pre jazykové školy, centrá voľného času, školské internáty či školské jedálne s účinnosťou od 1. marca tohto roku.

Po piatkovom zasadnutí je známe kompletné zloženie 11 komisií zastupiteľstva. Plénum totiž schválilo nominácie na členov komisií, ktorí pochádzajú z radov neposlancov. V každej z komisií – okrem komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej komisie – budú pôsobiť popri ôsmich poslancoch štyria odborníci.

V programe bolo aj niekoľko bodov týkajúcich sa nakladania s majetkom župy.

Nehnuteľný majetok v areáli bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci bol zverený do správy Domova sociálnych služieb Pastuchov za účelom prípravy vybudovania špecializovaného zariadenia sociálnych služieb, pri ktorom má vzniknúť aj moderné zdravotnícke centrum pod hlavičkou spoločnosti Zdravá župa. Cieľom kraja je prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ako aj reagovať na dopyt po starostlivosti v dočasne nedostatkových špecializácií.

Zastupiteľstvo schválilo predaj časti prebytočného a neupotrebiteľného majetku župy nachádzajúceho sa v areáli bývalého Školského hospodárstva v Trnave. Poslanci boli informovaní aj o zámere na predaj hospodárskych zvierat, ktorých chov je finančne neudržateľný bez štátnych dotácií a masívnych investícií do vybavenia. Získané finančné prostriedky župa plánuje investovať tak do modernizácie priľahlej SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, ako aj do vybudovania verejnosti prístupnej eko farmy v záujme zachovania možností na praktické vyučovanie.

Poslanci zobrali na vedomie aj informácie o činnosti spoločnosti Zdravá župa (Kardiológia Trnava) a Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli za uplynulý rok. Zoznámili sa s výsledkami podmienenej kategorizácie nemocníc nachádzajúcich sa na území Trnavského kraja. Oboznámili sa tiež so vzdaním sa funkcie riaditeľky Trnavského osvetového strediska Anny Pekárovej k 31. marcu 2023, v súvislosti s čím uložili Úradu TTSK úlohu vyhlásiť výberové konanie na obsadenie tejto pozície.

Program a materiály predložené na zasadnutie sú zverejnené na tomto odkaze. Záznam zo zasadnutia je dostupný na tomto YouTube kanáli.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW