Krajskí poslanci sa zišli poslednýkrát v tomto volebnom období, schválili zvýšenie výdavkov na energie a podporili dostavbu centra pomoci v Trnave

V stredu 21. septembra 2022 sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v aktuálnom volebnom období. Dominovala téma rastu cien energií a návrhu nového grafikonu verejnej dopravy.

„Vývoj cien energií dlhodobo sledujeme. Na ich rast sme zareagovali už v máji, keď sme bežné výdavky župných stredných škôl, kultúrnych inštitúcií a zariadení sociálnych služieb zvýšili o 615-tisíc eur. Pre naše organizácie v oblasti sociálnej starostlivosti sme dnes na tento účel vyčlenili ďalších 129-tisíc eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že aj ako predseda združenia SK 8 rokuje s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť finančnú pomoc samosprávnym krajom.

Celkové náklady župných organizácií na vyplatenie odmien vo výške 500 eur pre zamestnancov vo verejnom záujme v oblasti školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti a správy ciest sú 2,8 mil. eur. Vďaka odsúhlasenej zmene rozpočtu kraj vyčlení na tento účel 1 mil. eur z daňových príjmov. Zvyšné zdroje pokryje z rezervy v rozpočte a z transferu od ministerstva školstva.

Krajskí poslanci schválili aj príspevok 170-tisíc eur na dostavbu centra pomoci ľuďom bez domova. Poslanec Miroslav Dzurech, ktorý je súčasne riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity, v tejto súvislosti ocenil ústretový krok župy. Ako skonštatoval, „v Trnave, za Kostolom sv. Heleny, vzniká úplne nové, unikátne nízko prahové centrum, v ktorom budeme poskytovať starostlivosť a poradenstvo pre ľudí bez domova. V priebehu výstavby, ktorú spolufinancujeme z eurofondov, však čelíme zvýšeným nákladom, ako aj potrebe vykonania nepredpokladaných stavebných prác. Bez príspevku trnavskej župy by bolo dokončenie stavby ohrozené, azda až nemožné.“

Poslanci požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prehodnotenie návrhu grafikonu vlakovej dopravy na roky 2022 a 2023. Predkladateľ uznesenia, župan Viskupič, skonštatoval, že „som rád, že moje opakované ústne aj písomné apely na zástupcov ministerstva dopravy podporili aj krajskí poslanci. Nevieme sa stotožniť s tým, že diaľkové vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami prestanú zastavovať v kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldove, ktoré je dopravným uzlom. Namietali sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či na juhu kraja. Navrhli sme tiež, aby bolo prijatie navrhovaných zmien v grafikone odložené o rok. Od toho si sľubujeme získanie času na odkomunikovanie zmien s cestujúcimi, ako aj na efektívne zosúladenie vlakov s prímestskými autobusmi.“

V závere rokovania župan Viskupič, ako aj predsedovia poslaneckých klubov, poďakovali poslankyniam a poslancom za vecnú a konštruktívnu spoluprácu v predchádzajúcich piatich rokoch, ktorá priniesla viditeľné výsledky pri modernizácii kraja vo všetkých oblastiach.

Vo volebnom období 2017-2022, ktoré bolo už piatym v poradí, Zastupiteľstvo TTSK zasadalo 35-krát. Popri ustanovujúcom zasadnutí sa uskutočnilo 31 riadnych schôdzí a tri mimoriadne. Poslanci absolvovali osem výjazdových zasadnutí, a to v Dunajskej Strede, Senici, Piešťanoch, Rakoviciach, Galante a trikrát v Trnave, mimo štandardných priestorov Úradu TTSK. V apríli 2020 poslanci trnavskej župy ako prví plnohodnotne rokovali prostredníctvom videokonferencie. Túto formu využili spolu štyrikrát.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW