Kurz Budovanie kapacít regionálnej samosprávy

Publikované: 18.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

21.01. - 25. 01. 2013 - V Rajeckých Tepliciach, v hoteli Relax, sa konal kurz zameraný na teambuilding, organizovaný v rámci projektu „Budovanie kapacít  regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných z EÚ".

deň : Sebapoznávanie a rozvoj osobnosti
deň : Budovanie tímov
deň : Efektívne riadenie tímu
deň : Stres a zvládanie záťažových situácií
deň : Zvládanie konfliktov a rozvoj tímovej spolupráce

Formálna časť kurzu bola zameraná na rozvíjanie sociálno-komunikačných zručností a Boalove metódy riadenia a komunikácie prebiehali formou zážitkových tréningových modelov zameraných na  sebapoznávanie, zvyšovanie zručnosti a pripravenosti projektových manažérov, resp. na zabezpečenie efektívneho riadenia a koordinácie členov projektových tímov, na zlepšenie vzájomnej komunikácie a získavanie spätnej väzby pre optimálne vyhodnotenie vhodnosti a prípadnej korekcie spôsobu riadenia a koordinácie členov projektových tímov v procese prípravy, implementácie a monitorovania projektov na ďalšie programové obdobie 2014-2020.

Cieľ  kurzu bol dosahovaný formou zážitkových metód, štruktúrovaných diskusií, diagnostiky, biofeedback-u, formou demonštrácií, psychodrámy a hrania rolí. Na formálnu časť kurzu nadväzovali športové a relaxačné  činnosti, ktoré boli  súčasťou teambuildingu, a ktorých sa zúčastňovali účastníci kurzu spoločne s lektormi.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW