Lásky Milana Rastislava Štefánika

Publikované: 22.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
22. 4. 2019 – Život Milana Rastislava Štefánika sa niesol v znamení lásky, harmonickej rodiny, harmonických vzťahov v rodine i vzťahov s príbuznými a známymi, s ktorými sa celý život stretával či komunikoval. Pri príležitosti stého výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika usporiadalo Záhorské osvetové stredisko v rámci výstavy Milan Rastislav Štefánik ďalšie zo série sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočnilo v stredu 17. apríla 2019 a na ktorom sme si v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici vypočuli prednášku Blanky Ušiakovej Kovarčíkovej s názvom „Lásky Milana Rastislava Štefánika", venovanú osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika v kontexte jeho pracovného, ako aj osobného života.

Odborná prednáška lektorky pozostávala zo štyroch samostatných, vzájomne nadväzujúcich tematických celkov. V úvode prednášky priblížila rodinu M. R. Štefánika, jeho rodokmeň, všetkých najbližších príbuzných, ktorých aj podrobne popísala. Spolu sa v rodine Albertíny a Pavla Štefánika narodilo dvanásť detí. M. R. Štefánik mal štyri sestry – Ľudmilu, Oľgu, Elenu a Marinku, štyroch bratov – Igora, Pavla, Ladislava a Kazimíra, a traja súrodenci sa nedožili dospelého veku – Fedor, Sergej a Mojmír. Zaujímavosťou je, že všetci súrodenci mali dve mená – na základe priania otca, ktorý bol veľký národovec. Následne sa zamerala na vedecký, vojenský a cestovateľský život M. R. Štefánika, počas ktorého precestoval okrem Antarktídy všetky kontinenty sveta. Podrobne uviedla spôsob, akým sa presadil v letectve, kde pre svoje meteorologické schopnosti vedel vyvarovať letectvo pred bojom v nepriaznivom počasí. Poukázala aj na skutočnosť, že jeho prvá cesta na Mont Blanc sa skončila takmer tragicky, keď na vrchole strávil vynútene dva týždne, nakoľko mu víchrica a zlé poveternostné podmienky zahatili cestu späť. Zaoberala sa tiež vznikom československých légií, kde sa M. R. Štefánik významným spôsobom pričinil o vznik francúzskych, talianskych, ruských, srbských légií, ale vytvoril aj légie v Amerike a Anglicku. Účastníci prednášky sa následne podrobnejšie dozvedeli, akú významnú úlohu zohrali ženy v živote M. R. Štefánika, počnúc jeho študentským životom až po dospelosť, od rodnej domoviny po ďaleké zahraničie, nevynímajúc dobrodružné cesty, a to aj prostredníctvom zachovaných fotografií, dokumentov či korešpondencie. Na záver priblížila prítomným mohylu na Bradle, prvé pomníky, sochy, izby, stavby či pietne spomienky venované tejto jedinečnej osobnosti našich novodobých dejín. Historicky prvý pomník M. R. Štefánika bol odhalený 10. júla 1921 v Myjave, nachádza sa pred tamojším evanjelickým kostolom a vznikol s pomocou zbierky miestnych obyvateľov.

Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi podnetnej a zaujímavej diskusie, v ktorej sa o svoje postrehy a poznatky podelili Ján Peter, člen Klubu priateľov histórie Senica, ako aj Peter Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko Senica, Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW