Lebo sú bez kníh nahé všetky národy

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Počas Dňa Trnavského samosprávneho kraja odhalili na budove Knižnice Juraja Fándlyho pamätnú tabulu venovanú 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na naše územie. Ústrednou myšlienkou je úryvok z Proglasu, predslovu k staroslovienskemu prekladu biblie, napísaný Konštantínom Filozofom v rokoch 863-867. Proglas je považovaný za prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku. Nápis na tabuli znie: Lebo sú bez kníh nahé všetky národy. Tabulu posvätil biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Róbert Kiss a odhalili ju predseda TTSK Tibor Mikuš a podpredsedovia TTSK Zdenko Čambal a Augustín Hambálek.

„Chceme, aby na tejto kultúrnej ustanovizni ostala trvalá spomienka pre ďalšie generácie na výročie príchodu vierozvestcov, aby bola svedkom nášho vzťahu a nazerania na misiu Cyrila a Metoda, ktorej odkaz bude trvať dovtedy, kým princípy, ktoré šírili, zostanú v nás," povedal predseda TTSK.

Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW