Mimoriadne Zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Zastupiteľstvo Trnavského kraja sa dnes stretlo na mimoriadnom zasadnutí. „Mimoriadne zastupiteľstvo si vynútila potreba predložiť žiadosti o nenávratnú finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu na opravu komunikácií do 31. marca," vysvetlil predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Kraj sa uchádza o prostriedky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólu rastu.
Predložené projekty zahŕňajú úseky ciest, ktoré boli vybrané na základe ich nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a odborného posúdenia zo strany Správy a údržby ciest TTSK. Projekty budú podávané na RO pre ROP v danom poradí. Po schválení projektov riadiacim orgánom a ukončení VO na stavebné práce, bude čerpaná suma len do výšky možnej alokácie výzvy a to 6 324 632,77 € (oprávnené výdavky). V prípade, že niektoré z uvedených projektov nebudú realizované, budú použité v najbližšej výzve alebo ďalšom programovacom období.
Výška financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 85% - maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% - maximálny príspevok štátneho rozpočtu SR, 5% - minimálny príspevok prijímateľa.
„Máme zoznam úsekov a mostov, ktoré potrebujeme opraviť. Podľa toho, ako nám to finančné prostriedky dovoľujú, tie najkritickejšie úseky opravujeme. V tejto fáze pôjde o lokality Sládkovičovo, Malý Dunaj, Biela hora a Záhorie," doplnil predseda kraja. Celkovo by malo byť z európskych zdrojov opravených viac ako dvadsať kilometrov ciest.
Patrik Velšic
Foto: Tatiana Čuperková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW