Na zastupiteľstve kraja vystúpil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja

Krajskí poslanci v stredu 6. septembra 2023 otvorili 7. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, prvýkrát po letných prázdninách. Boli informovaní o investíciách do rozvoja školskej infraštruktúry, schválili zmenu rozpočtu aj zámer rozvoja priemyselnej zóny pri Hlohovci. Na zasadnutí vystúpil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, ktorý poskytol stanovisko k vybudovaniu novej špičkovej Hokejovej akadémie v Trnave.

„Aj vzhľadom na náročnú hospodársku situáciu sme naďalej aktívni a na celom území kraja realizujeme viaceré investičné projekty. Dôkazom toho je aj fakt, že sa nám so Slovak Investment Holding podarilo vyrokovať výhodnú formu úveru, s cieľom využiť možnosť načerpania návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 20 miliónov eur, pričom ide o financie určené na rozvoj školskej infraštruktúry. Naším najväčším investičným projektom z týchto zdrojov je vybudovanie Hokejovej akadémie v Trnave, čím vytvoríme špičkové športové zázemie pre mladé talenty. Okrem toho zmodernizujeme župné stredné školy, na ktorých napríklad vybudujeme odborné učebne či zakúpime špičkové vybavenie pre plnohodnotné štúdium našich študentov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že financie od National Development Fund II. župa získala za veľmi výhodných podmienok, a to s úrokom 1 %, splácaním istín úveru až od roku 2025, s dobou splatnosti 20 rokov, a to bez akýchkoľvek poplatkov.

Podmienkou využitia zdrojov financovania je vyhlásenie verejného obstarávania na tieto projekty do konca roka 2023, pričom ich realizácia musí byť ukončená do konca septembra 2025. Okrem Hokejovej akadémie v Trnave vznikne v Spojenej škole v Rakoviciach 5 nových tried, ale aj záhradnícke multiučebne či skleník. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante budú zrekonštruované viaceré priestory, vrátane realizácie novej kotolne či vybudovania a vybavenia špičkových učební. Nová elektroinštalácia a učebne pre Kyberbezpečnosť vznikne na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch.

Zámer župy, ktorým je postaviť modernú hokejovú akadémiu a bude slúžiť ako príprava pre stredoškolských športovcov prišiel podporiť aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. „Ako bývalý hokejista ale aj zástupca zväzu ľadového hokeja verím, že všetky projekty hokejových akadémií budú postupne zrealizované. Rodičom a najmä mladým športovým talentom chceme poskytnúť plnohodnotný plán a zázemie, kde sa môžu realizovať. Zároveň verím, že ide aj o službu spoločnosti keďže môžeme predpokladať, že absolventi týchto akadémií na Slovensku budú vzdelaní a športovo zdatní mladí ľudia, uplatniteľní na pracovnom trhu. Som rád, že aj v spolupráci so združením SK8, a teda aj Trnavským samosprávnym krajom vybudujeme infraštruktúrne dôležitý športový bod. Je to investícia do budúcnosti,“ uviedol Miroslav Šatan.

Zastupiteľstvo schválilo zámer rozvoja priemyselnej zóny pri Hlohovci, ktorá zahŕňa riešenia dopravnej situácie. Spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors zabezpečilo projektovú dokumentáciu, ktorá rieši rekonštrukciu jestvujúcich troch križovatiek na ceste č. II/513 prebudovaním na križovatky riadené cestnou svetelnou signalizáciou, vďaka čomu sa zlepší kvalita dopravnej dostupnosti.

Prijaté boli aj dohody o spolupráci partnerov z Českej republiky a Rakúska v rámci projektov Interreg. Ako doplnil trnavský župan Jozef Viskupič, „pokračovať budeme v spolufinancovaní projektu „Cyrilometodějská stezka“, vďaka čomu vytvoríme a spropagujeme turistické balíčky v rámci produktu Cyrilometodskej cesty zameranej na putovanie a návštevu pamiatok. Rovnako sme schválili spolufinancovanie projektu vybudovania cyklocesty v úseku od Lávky Veľkej Moravy po hrádzi rieky Morava k rozcestníku v Adamove pri prístave. Spolupracovať s rakúskou stranou budeme na projekte „RegioCap SK-AT“, ktorej cieľom je rozvoj cezhraničného priestoru vrátane mobilizácie občianskych združení, obcí a miest.“

Poslanci odhlasovali aj navýšenie finančných prostriedkov na projekt „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Zahŕňa obnovu vodného mlyna v Tomášikove, ale aj výstavbu návštevníckeho centra, úschovne bicyklov a železničnej stanice v Skanzene. Výstavba by mala byť ukončená do konca tohto roka.

Súhrn projektov Trnavského samosprávneho kraja na rozvoj školskej infraštruktúry financovaných z horeuvedeného úveru:

 

Spojená škola Rakovice
Vybudovanie 5 nových tried - stavba I časť, vybavenie tried záhradnícke multiučebne, vybudovanie skleníka (II. etapa), výmena kotlov - Rekonštrukcia kotolne
 

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
Vybudovanie odborných učební (vybudovanie pitevne, laboratórií, veter. ambulancie), PD a realizácia vybudovania farmy, Traktor Kubota EK1-261 + nakladač
Hokejová akadémia
   
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
PD a realizácia rekonštrukcie kotolne, rekonštrukcia toalety (6 komplexov po 5 ks), rekonštrukcia a vybudovanie učební (12), vybavenie učební (IKT, ...)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
Vybudovanie odborných učební (Nové učebne multimédia pre nové odbory), vybudovanie jazykovej učebne (vybavenie), výmena a modernizácia elektroinštalácie v budove internátu, PD a realizácia stavebných úprav novej učebne pre Kyberbezpečnosť
Stredná zdravotnícka škola Trnava
vybudovanie VR učebne pre prvú pomoc, vybudovanie vonkajšej učebne, vybudovanie odborný učební pre odbor zubný asistent, úprava priestorov, rekonštrukcia strechy a fasády, vybudovanie centra zdravotníckej simulácie etapa 1, Ošetrovateľské simulačné laboratórium, vybudovanie centra zdravotníckej simulácie etapa 2, laboratórium pre simuláciu základných zdravotníckych zručností (Basic skills), vybudovanie centra zdravotníckej simulácie etapa 3
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Rekonštrukcia auly, vybudovanie troch odborných učební (nový odbor), vybavenie odborných učební, stavebné úpravy internátu, workoutové ihrisko

 

Spojená škola Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda
Rekonštrukcia automechanickej dielne, nákup vybavenia dielne zdvihák, odsávač, vyvažovačka a pod., rekonštrukcia časti chodby internátu, rekonštrukcia a vybavenie 2 x IKT učebňa ( 48 PC, 2 Touchscreen a iné)

 

Spojená škola Nám. Sv. Štefana Dunajská Streda
Rekonštrukcia a vybavenie chemického laboratória, rekonštrukcia časti chodby internátu a toaliet, vybavenie IKT učebne a rekonštrukcia

 

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW