O pokračovaní prezenčného vzdelávania študentov končiacich ročníkov stredných škôl majú rozhodnúť riaditelia a regionálni hygienici

Publikované: 23.03.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Od pondelka 22. marca 2021 sa do lavíc 28 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy vrátili študenti končiacich ročníkov. Ďalší mali nastúpiť v priebehu utorka a stredy. Župa rozhodnutím o otvorení škôl z minulého týždňa chcela zabezpečiť čo najlepšiu prípravu na blížiace sa ukončenie štúdia približne 3.400 študentom. Po rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o administratívnom ukončení štúdia z 22. marca 2021 tento dôvod odpadol.

Školy môžu stále pokračovať v prezenčnom vzdelávaní týchto študentov hlavne vo výučbe odborných predmetov. Prípadný prechod na dištančnú formu župa necháva na zvážení riaditeľov jednotlivých škôl. Na jednej strane by mali zohľadniť efektívnosť vyučovania pri počte študentov, ktorí prejavili záujem o prezenčnú formu. Zároveň by sa mali riadiť odporúčaniami regionálnych úradov verejného zdravotníctva a aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie.

Župa ako zriaďovateľ nebude prijímať plošné, celokrajské opatrenia a vstupovať do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Očakáva však, že regionálni hygienici zosúladia odporúčania v rámci jednotlivých okresov. V súčasnosti je totiž obnovené prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa základných škôl vo viacerých mestách v takzvaných čiernych okresoch, ktoré spôsobuje zvýšenú mobilitu obyvateľstva. Podobné školy v bordových okresoch však ostali zatvorené.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú otvorené školy oprávnené požadovať pred vstupom do svojich budov k nahliadnutiu aktuálne potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid-19 nie staršie ako sedem dní, respektíve potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia nie staršie ako 90 dní. V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca 2021. Otvorenie svojich škôl pre širší okruh študentov bude župa v pravidelných intervaloch prehodnocovať v zmysle Covid automatu. Najbližšie tak urobí po Veľkej noci.

Župa je v spolupráci so zmluvnými dopravcami pripravená operatívne reagovať na zvýšený dopyt po spojoch prímestskej autobusovej dopravy, ktoré zabezpečujú dopravu študentov do a zo škôl. Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach župy i jej troch zmluvných dopravcov – ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW