Ocenenie pre sociálnych pracovníkov kraja

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Trnavský samosprávny kraj podobne ako po iné roky ocenil pracovníkov sociálnych služieb kraja.  Na slávnosti sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš, poslanec NRSR a podpredseda TTSK Augustín Hambálek, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja  József Kvarda, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal,  hlavný kontrolór Trnavského samosprávneho kraja Ľudovít Daučo,  poslanci Trnavského samosprávneho kraja a ďalší hostia.

Trnavský samosprávny kraj sa v oblasti sociálnej pomoci zameral na zlepšovanie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou. I napriek úsporným opatreniam boli realizované rekonštrukcie morálne a technicky opotrebovaných objektov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Boli v nich vytvorené  aj nové formy bývania klientov a nové druhy sociálnych služieb, napr. špecializované zariadenie pre občanov s alzheimerovým ochorením.  Boli vybudované nové stravovacie prevádzky a jedálne. Zrealizovaná bola komplexná rekonštrukcia Domova sociálnych služieb Stromová pri DSS Zavar. V súlade s koncepciou deinštitucionalizácie je pripravený projekt na Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči, čím budú klientom vytvorené nadštandardné podmienky bývania. Trnavský samosprávny kraj – Nadácia DAR poskytuje finančný príspevok pre sociálne odkázaných žiadateľov o liečbu v Adeli Medical Centrum Piešťany – doteraz už viac ako šesťdesiatim občanom a tridsiatim piatim občanom na terapiu v Neuro Rehabilitačnom centre v Šoproni v Maďarsku, iné formy pomoci, či už peňažných i nepeňažných darov. Každoročne sa usporadúvajú spoločensko – kultúrne a športové podujatia pre seniorov a hendikepovaných občanov, ako už tradičná akcia „Mesiac úcty k starším", Župná paralympiáda TTSK s medzinárodnou účasťou, posedenia s dôchodcami a športové súťaže. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja majú vybudované bezbariérové prístupy a sú ústretové v prenajímaní priestorov pre občanov so zdravotným postihnutím. Nezabúda sa ani na ľudí bez prístrešia, pre ktorých sa každoročne pripravuje predvianočná kapustnica  a priebežné  zbierky šatstva a nevyhnutných denných potrieb.

Významným prvkom v rozvoji sociálnych služieb je ekonomická a sociálna politika Trnavského samosprávneho kraja, v rámci ktorej poskytovaním finančného príspevku a odborným poradenstvom podporuje vznik nových neverejných poskytovateľov v regióne, v dôsledku čoho sa znižuje počet občanov vedených v poradovníkoch čakateľov do zariadení sociálnych služieb.

 

OCENENÍ ZA ZÁSLUŽNÚ A DLHOROČNÚ PRÁCU V OBLASTI SOCIÁLNEJ POMOCI

Pamätná medaila predsedu TTSK

 1.  Valéria Borosová                                 
 2. Gabriela Máčalková                              
 3. Božena Marečková                                         
 4. Bc. Adriana Andrejkovičová                                                        
 5. Eva Benková                                                                                 
 6. Viera Černá
 7. Marta Vargová
 8. Mária Nemcová
 9. Mgr. Anna Fajčíková
 10. Mgr. Mária Tóthová
 11. Ing. Daniela Vacová
 12. Gizela Tamášiová
 13. Margita Fabiánová
 14. Zsuzsana Meszárosová
 15. Alžbeta Šimková
 16. Mgr. Alžbeta Molnárová
 17. Viktória Göndörová
 18. Judita Katonová, PhDr.
 19. Mgr. Anna Juračková
 20. Zuzana Ostradecká
 21. Helena Renczésová

22.  Občianske združenie Promethea Rohov

23.  Kolektív pracovníkov Zariadenia pre seniorov v Skalici

24.  Kolektív pracovníkov Domova sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica

25.  Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov okresu Piešťany

26.  Kolektív zamestnancov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov

 

Pamätný list predsedu TTSK

 

 1. Mgr. Ľubomíra Hercegová
 2.  Mgr. Hana Šafránková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW