Oceňovanie osobností TTSK

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 12.12.2022
12.12.2013

Plné hľadisko Divadla Jána Palárika v Trnave ocenilo niekoľkominútovým standing ovation  emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka na oceňovaní osobností Trnavského samosprávneho kraja. Čestné občianstvo získal za celoživotný prínos k rozvoju duchovného života a upevňovanie morálnych hodnôt. Ocenený bol aj medailou Cyrila a Metoda. Už pred vchodom do divadla ho čakali desiatky ľudí, ktorí mu vyjadrovali podporu. Čestným občanom kraja sa stal i kňaz Anton Srholec, akademická maliarka Oľga Bartošíková, exminister životného prostredia László Miklós a vedec Juraj Tölgyessy. V kategórii Cena Trnavského samosprávneho kraja boli ocenení lekár Július Molnár, pplk. v. v. Juraj, muzeológ Peter Horváth, profesor Gabriel Hulkó a básnik Pavol Stanislav Pius.

„Napĺňa ma radosťou a potešením pohľad  do tejto sály, pretože tu vidím ľudí, na ktorých môže byť každý občan kraja hrdý a mať ich v úcte ," povedal predseda TTSK.

Ocenenia sa odovzdávali už o ôsmy krát v kategóriách Čestné občianstvo TTSK, Cena TTSK, Pamätná medaila predsedu TTSK a Pamätný list predsedu TTSK. V tomto roku pribudlo ocenenie Pamätná medaila TTSK Cyril a Metod 1150. výročie príchodu vierozvestcov.

Ivan Krajčovič

 

Čestné občianstvo TTSK

jednotlivci:

1. Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR za celoživotný prínos k rozvoju duchovného života a upevňovanie morálnych hodnôt

2. akad. mal. Oľga Bartošíková za celoživotný prínos v oblasti maliarstva na Slovensku

3. prof. Ing. Juraj Tölgyessy, PhD., DrSc. za celoživotný prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

4. Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc. za celoživotný prínos v oblasti životného prostredia, vedy a vzdelávania

5. Dr. h.c. Anton Srholec za celoživotný prínos v sociálnej oblasti, rozvoj duchovného života a prácu s mládežou

 

Cena TTSK

jednotlivci:

1 pplk. v.v. Juraj Biľo za aktívnu účasť v boji proti fašizmu

2. MVDr. Július Molnár, CSc. za celoživotný prínos k rozvoju veterinárskej medicíny

3. RNDr. Peter Horváth za celoživotný prínos v oblasti múzejníctva a kultúry na Slovensku

4. prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. za celoživotný prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

5. Pavol Stanislav Pius za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej poézie, pri príležitosti významného životného jubilea

 

in memoriam:

1. akad. sochár Štefan Prokop za významný prínos v oblasti slovenskej výtvarnej moderny

 

kolektívy:

1. Šachový klub DS za úspešnú reprezentáciu a rozvoj šachu

 

Pamätná medaila predsedu TTSK

jednotlivci:

1. György Lipcsey za prínos k rozvoju sochárstva na Slovensku

2. Mgr. Miroslav Hazucha za prínos v oblasti publicistiky a športovej literatúry

3. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrS. za prínos v oblasti onkologickej medicíny

4. Veronika Ilavská-Schmidtová za úspešnú hráčsku a trénerskú činnosť a prínos k rozvoju hádzanárskeho športu na Slovensku

5. Klaus Pilz za prínos k rozvoju cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji

6. Vladimír Holický za prínos k rozvoju kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji

7. Helena Czafiková za celoživotný prínos k rozvoju telesnej výchovy a športu

8. Ladislav Bureš za prínos k rozvoju plaveckého športu v Trnavskom samosprávnom kraji

9. Mgr. Dáša Morávková za úspešnú hráčsku a trénerskú činnosť a prínos k rozvoju hádzanárskeho športu na Slovensku

10. RSDr. Milina Rosová za prínos k rozvoju samosprávy a zachovávanie literárneho povedomia

11. JUDr. Michal Tinák za prínos k rozvoju zdravotníctva na Slovensku

12. Ing. Pavel Élesztős za prínos v oblasti aplikovanej mechaniky

13. Mgr. Ladislav Škrabák za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

14. Mgr. doc. Miroslava Čibenková-Nvotová za prínos k rozvoju divadelníctva v Trnavskom samosprávnom kraji

15. PaedDr. Alexander Fibi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese

16. František Drgoň za uchovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva

17. Viktor Mišuth za publikačnú činnosť

18. Mgr. Drahoslav Machala za rozvoj literatúry na Slovensku

19.  Ing. Jozef Maudrý za prínos k rozvoju energetiky na Slovensku

20. Dr. Ašot Grigorian, DrSc. za propagáciu Trnavského samosprávneho kraja v zahraničí

21. Jozef Babirát za dlhoročnú aktívnu prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Trnave

22. Mgr. Pavol Kaššák za rozvoj školstva a poľovníctva v Trnavskom samosprávnom kraji

23. Ján Skukálek za rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva na Slovensku

24. Jozef Holbík za dlhoročnú aktívnu prácu v obci a v Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Šintave

25. Rudolf Križan za rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva na Slovensku

26.  Ing. Zoltán Marczell za rozvoj obecnej samosprávy

27. Kamil Haťapka za rozvoj športu a upevňovanie vlastenectva a národovectva na Slovensku

28. Ing. Juraj Németh za rozvoj poľnohospodárstva na Hornom Žitnom ostrove, pri príležitosti životného jubilea

29. Ing. Marián Honza, CSc. za akademickú prácu a ochranu prírody

30. Bc. Zoltán Horváth za rozvoj obecnej samosprávy

31. Mgr. Štefan Polák za rozvoj kultúry v okrese Galanta

32. MUDr. Zoltán Horváth za dosiahnuté vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju zdravotníctva Trnavského kraja

 

in memoriam:

1. Mgr. Marián Mrva za prínos k rozvoju kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji

 

kolektívy:

1. Ženská spevácka skupina Ohrady za rozvoj kultúry a zachovávanie ľudových tradícií v TTSK

 

Pamätný list predsedu TTSK

jednotlivci:

1. Martin Vančo za prínos k rozvoju umenia a filatelie

2.  PhDr. Martin Jurčo za prínos v oblasti kultúry a propagáciu Trnavského samosprávneho kraja

3.  PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. za osobitný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

4.  PhDr. Patrícia Marková, Rogulski, PhD. za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Trnavského samosprávneho kraja v oblasti športu

 

kolektívy:        

1. Vladimír Durlák – Tlačiareň a kníhviazačstvo za podporu rozvoja kultúry na Záhorí

 

Zoznam osobností a inštitúcií navrhnutých na ocenenie 

Pamätnou medailou Cyrila a Metoda

dňa 3. októbra 2013 – Deň TTSK

 

 1. J.E. Róbert Bezák

emeritný arcibiskup

 1. Ing. Marián Tkáč, PhD.

predseda Matice slovenskej 

 1. J.Em. Mons. Ján Chryzostom Korec

kardinál

 1. J.E. Mons. Ján Orosch

arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

 1. J.E. Mons. Mario Giordana

pápežský nuncius na Slovensku

 1. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, PhD.

bratislavský arcibiskup–metropolita

 

 1. doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D.

 

farár v Kátlovciach

 1. ThLic. Elemír Jozef Mikuš, in memoriam

kňaz

 1. J.E. Miklós Beer

biskup

Klérus evanjelický:

 1. J. E. Miloš Klátik

generálny biskup ECAV na Slovensku

 1. Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo

emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku

Politici:

 

 1. doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

predseda Vlády SR

 1. JUDr. Renáta Zmajkovičová

podpredsedníčka Národnej rady SR

 1. Ing. Stanislav Juránek

senátor Českého parlamentu

 1. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

poslanec NR SR

 1. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry , DrSc.

rektor Vys. školy zdrav. a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave

 1. prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

vysokoškolský pedagóg

 1. Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák , DrSc. et Dr.h.c.

bývalý rektor Vysokej školy v Sládkovičove

 1. prof.PhDr.Eva Fordinálová, CSc.
vysokoškolská pedagogička, literárna historička

 

 1. PhDr. Milan Čáky, CSc.

vysokoškolský pedagóg

 1. PhDr. Dagmar Valentovičová

vysokoškolský pedagóg

 1. doc. Ing. Milan Jedlička, PhD. in memoriam

vysokoškolský pedagóg

 1. Ing. Ľudovít Daučo

hlavný kontrolór TTSK

 1. Peter Dvoran

poslanec Zastupiteľstva TTSK a primátor Mesta Hlohovec

 1. Ing. Remo Cicutto

poslanec Zastupiteľstva TTSK a primátor Mesta Piešťany

 1. PaedDr. Ivan Borovský

poslanec Zastupiteľstva TTSK

 1. Ing. Martin Tomčányi

primátor Mesta Sereď

 1. Pavol Johanes

starosta Obce Kátlovce

 1. Ing. Dušan Dubecký

starosta Obce Kopčany

 1. Alojz Matúš

starosta Obce Opoj

 1. Ing. Tibor Marek

starosta Obce Majcichov

 1. PaedDr. Vladimír Mihálik

starosta Obce Krakovany

 1. Marian Mihálik

starosta Obce Červeník

 1. Ing. Miloš Čobrda

starosta Obce Hlboké

 1. Ing. Igor Németh

starosta Obce Abrahám

 1. Ing. Ľuboš Šúry 

starosta Obce Dolná Streda

 1. Ing. Branislav Vávra

starosta Obce Kúty

 1. Ing. František Gőgh

starosta obce Veľké Úľany

 1. Emília Pavlíková

starosta obce Smrdáky

 1. PhDr. Libuša Klučková

predsedníčka krajskej rady Matice slovenskej Trnava

 1. PhDr. Peter Mulík, PhD.

historik a tajomník Matice slovenskej

 1. PhDr. Stanislav Bajaník

dlhoročný člen vedenia Matice slovenskej

 1. Bohuš Čambál

krajský výbor Matice slovenskej

 1. PhDr. Adriena Horváthová

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

 1. Pavol Mihál

Miestny odbor Matice slovenskej v Holíči

 1. Mgr. Ján Sabo

Miestny odbor Matice slovenskej

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK:

 

 1. Mgr. Lívia Koleková

riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

 1. RNDr. Ľubica Krištofová

riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici

 1. PhDr. Vladimír Krupa

riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch

 1. PhDr. Anna Melíšková

riaditeľka Trnavského osvetového strediska

 1. Mgr. Margita Knappová

riaditeľka Galantského osvetového strediska

 1. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

riaditeľka DSS Zavar

 1. Mgr. Tibor Veres

riaditeľ DSS Okoč

 1. Anna Cséfalvayová

riaditeľka DSS Medveďov

 1. PhDr. Monika Knezovičová 

riaditeľka DSS Rohov

 1. Mgr. Beáta Minďašová

riaditeľka DSS Skalica

 1. RNDr. František Klotton

riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave

 1. Ing. Robert Fenes

zástupca riaditeľa  SOŠ stavebná s vjm Dunajská Streda

 1. PaedDr. Mariana Kamenská

učiteľka Obchodná akadémia Sereď

 1. Mgr. Henrieta Boledovicsová

učiteľka  Gymnázium Janka Matúšku Galanta

 1. Mgr. art. Klaudia Šimuničová

učiteľka Stredná odborná škola Hlohovec

 1. Mgr. Anna Kašová

učiteľka Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany –

 1. RNDr. Božena Stúpalová

riaditeľka Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica

 1. Mgr. Terézia Hallonová

učiteľka Stredná odborná škola Holíč

 1. Mgr. Ľubica Marková

učiteľka Gymnázium Jána Hollého Trnava

 1. Mgr. Zdenko Gálik

učiteľ Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava

Dobrovoľníci:

 

 1. Margita Fabiánová

krajská predsedníčka JDS

 1. Marta Hurbanisová

predsedníčka Krajského výboru DPO v Trnave

 1. Ján Mička

predseda Klubu filatelistov v Trnave

 1. Peter Kurhajec

Spoločnosť Ferdinanda Martinenga

 1. doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda -

 1. Bc. Eva Gbelcová

riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža

 1. Mgr. Zuzana Ryšková

Trnavská arcidiecézna charita

 1. Mária Valentová

predsedníčka Ligy proti rakovine, pobočka Trnava

 1. doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., mim. prof.

predseda Hnutia kresťanských rodín SR

 1. Peter Perhala

predseda Klubu slovenských turistov

 1. PaedDr. Miroslav Holečko

predseda Spoločnosti sv. Gorazda

 1. MUDr. Martin Heriban

Slovenský červený kríž

 1. Ľudmila Hesková

otvorenie Národopisnej expozície  Červeník

 1. MVDr. Július Molnár, CSc.

vydanie publikácie: „Slovensko – krajina histórie" Trnava

 1. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

ZŠ s MŠ – pásmo „Po stopách Cyrila a Metoda", Šintava

Iné osobnosti:

 

 

 1. Ing. Ivan Sýkora

Slovenská humanitná rada

 1. Stojan Lekoski

historik 

 1. Drahoslav Machala

publicista 

 1. William Schiffer in memoriam

sochár a medailér

 1. PhDr. Štefan Hanakovič

spisovateľ a bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha

 1. prof. PhDr. Jozef Šimončič

historik

 1. Hadrián Radványi

historik

 1. Mons. ThLic. Vendelín Pleva

riaditeľ Spolku sv. Vojtecha – podujatia k výročiu vierozvestcov

 1. PhDr. Alena Piatrová, PhD.

kurátorka výstavy „Sv. Cyril a Metod – Reflexia dejín v umení"

 1. Ing. Viliam Kubányi

organizátor

 1. PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD.

pedagog, Súkromná stredná odborná škola s vyuč. jazykom maďarským

 1. PhDr. Lubomír Bosák

kultúrny pracovník, historik

 1. PaedDr. Patrik Kýška

kultúrny pracovník,

 1. Ing. Péter Pázmány

člen dozornej rady NsP Dunajská Strada a.s.

 1. PhDr. František Chmelár

predseda Slovenského olympijského výboru

 1. J.E. Margarita Ganeva

veľvyslankyňa Bulharskej republiky v SR

 1. Mária Návojová

učiteľka – Základná škola Angely Merici

 1. Mgr. Viliam Karmažin

dirigent

 1. Prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová

herečka

 1. Dr. Július Alt

predseda vacovskej samosprávy

 1. Životnými cestami Jána Palárika

 

 1. Technik akademik

 

 1. Spevácky zbor slovenských učiteľov

 

 1. Kátlovani – mužská spevácka skupina

 

 1. Špačinčanka – folklórna skupina

 

 1. Krajský výbor Jednoty dôchodcov Slovenska – Trnava

 

 

 1. Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trnava

 

 1. Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Trnava

 

 1. Krajská rada Matice slovenskej Trnava

 

 

 1. Dom Matice slovenskej Galanta

 

 1. Dom Matice slovenskej Dunajská Streda

 

 1. Tomáš Drucker
 2. Matúš Kučera

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW