Oznam

Publikované: 02.11.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektrickej energie na Úrade TTSK, bude dňa 10.11.2017 Úrad TTSK fungovať v obmedzenom režime.

 

 

 


ZOZNAM ZAMESTNACOV zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť Úradu TTSK dňa 10.11.2017

Kancelária predsedu TTSK

p. Marcela Pazourková, tel.: 0907 989 717

 

Odbor SO pre IROP:

Ing. Katarína Krajčovičová, tel.: 0905 877 033

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie:

Ing. Juraj Štaffa, PhD., tel.: 0918 610 010

 

Oddelenie BOZP, Po a krízového riadenia

p. Viktor Chnápko, tel.: 0908 726 462

 

Útvar hlavného kontrolóra

PhDr. Dušan Drozda, tel.: 0905 478 097

 

Sekcia riadenia úradu:

Mgr. Jozef Behul, tel.: 0910 879 005

 

Odbor vnútornej správy:

p. Peter Krištofík, tel.: 0908 784 007

p. Igor Málik.: 0911 170 151

oddelenie dopravy:

Mgr. Peter Rendek, tel.: 0908 707 344

Oddelenie informatiky:

Ing. Jaroslav Škorvaga, tel.: 0915 785 091

Ing. Tibor Šujan, tel.: 0911 170 145

Podateľňa Úradu TTSK: p. Veronika Lenerová

Odbor finančnej správy:

Ing. Oľga Palovičová, tel.: 0908 725 032

Ing. Jozefína Kadlecová

Odbor právny:

Mgr. Andrea Strmenská, tel.: 0908 757 405

Odbor ľudských zdrojov a miezd:

Ing. Eduard Bednárik, tel.: 0908 769 295

 

Sekcia regionálneho rozvoja:

JUDr. Marek Turanský, tel.: 0905 576 710

Ing. Ida Antipovová, tel.: 0915 744 401

Ing. Štefan Kotrus, tel.: 0905 278 755

Ing. Marián Šišo, tel.: 0911 170 164

Ing. Tatiana Šoltésová, tel.: 0910 879 007

Ing. Ján Michalisko

Mgr. Ivan Peko

 

Sekcia verejnej správy:

Odbor školstva školstva a telesnej kultúry:

Ing. Iveta Belányiová, tel.: 0907 850 448

p. Adriana Čechovičová

Odbor sociálnej pomoci:

Ing. Blažena Flamíková, tel.: 0908 725 028

Mgr. Monika Valúchová

Odbor kultúry:

PhDr. Ľubica Malá, tel: 0905 278 818

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie:

Mgr. Ivana Šurinová, tel.: 0905 920 166

Mgr. Gabriela Kubovičová

Odbor dopravnej politiky

Ing. Alexandra Silberhorn, tel.: 0908 725 027

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW