Oznámenie o strategickom dokumente

Publikované: 21.03.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
„Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „PUM TTSK") je jedným z dôležitých strategických dokumentov, rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie
Bližšie informácie na stránke: 

https://www.trnava-vuc.sk/sk/plan-udrzatelnej-mobility-trnavskeho-samospravneho-kraja

Dňa 24.4.2019 bola na vývesnej tabuli  a webovom sídle Trnavského samosprávneho kraja k príprave Plánu udržateľnej mobility TTSK zverejnená Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW