Poďakovanie zdravotníckym pracovníkom

Publikované: 18.05.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Vážený pán prezident,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom, ktorým vyjadrujem vďaku zdravotníckemu personálu pôsobiacemu na území Trnavského samosprávneho kraja v období pandémie ochorenia Covid-19. Ďakujem predovšetkým pracovníkom v prvej línií boja proti ochoreniu Covid-19 v ústavných zariadeniach, ale aj v ambulantnom sektore.

Trnavský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom zdravotníckych zariadení, no od začiatku pandémie sme v intenzívnom kontakte s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na našom území, vrátane takmer 1600 ambulantných zariadení. Požiadavky lekárov, súvisiace predovšetkým s nedostatkom ochranných zdravotných pomôcok, komunikujeme prostredníctvom zástupcov SK 8, združenia samosprávnych krajov, na fóre Ústredného krízového štábu i krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prvej fáze pandémie, keď štátne hmotné rezervy nedisponovali dostatočným množstvom ochranných pomôcok, sme z vlastných zdrojov zabezpečili respirátory typu FFP3 pre stomatológov, všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých i pre lekárov-špecialistov v pľúcnych, onkologických a ORL ambulanciách, ktorí pri výkone svojho povolania patria ku skupine najviac vystavenej riziku nákazy novým koronavírusom, respektíve pracujú s pacientami, ktorí majú oslabenú imunitu a sú najnáchylnejší na ochorenie.

V ďalších fázach pandémie lekárom operatívne distribuujeme ochranné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv na siedmich miestach v kraji, po jednom v každom okrese. Tieto dodávky pravidelne navyšujeme o ochranné pomôcky z vlastných zdrojov a sponzorských darov. Takto sme lekárom pomohli zabezpečiť, napríklad, ochranné štíty.

Na moje potešenie, v Trnavskom samosprávnom kraji neevidujeme problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, či už formou podnetov a sťažností pacientov, alebo na základe vlastnej kontrolnej činnosti. Vopred hlásená priemerná týždenná neprítomnosť lekárov v ambulanciách sa pohybuje na úrovni 20. V tejto súvislosti si špeciálne vážim nasadenie, s ktorým napriek zvýšenému riziku nákazy, pracujú lekári vo veku 60 a viac rokov, ako aj lekári trpiaci na chronické diagnózy.

Oceňujem tiež, že sa lekári dokázali flexibilne adaptovať na zhoršenú epidemiologickú situáciu za dodržiavania prísnych hygienických štandardov, usmernení hlavného hygienika SR, ako aj odporúčaní hlavných odborníkov

pre jednotlivé špecializácie. Upravením ordinačných hodín a režimu fungovania ambulancií, preferenciou telefonického a e-mailového kontaktu s pacientmi, došlo k zníženiu rizika šírenia nového koronavírusu.

Vážený pán prezident,

dovoľte mi zopakovať poďakovanie zdravotníckemu personálu pôsobiacemu na území Trnavského samosprávneho kraja počas pandémie ochorenia Covid-19. Som presvedčený, že aj vďaka ich pracovitosti a odvahe, spoločne zvládneme aktuálnu krízovú situáciu.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW