Podpis memoranda

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (KO JDS) v Trnave Margita Fabiánová podpísali spoločné memorandum. Cieľom memoranda je napĺňanie kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov, žijúcich na území Trnavského samosprávneho kraja.
Za JDS sa podpisu zúčastnili predseda Okresnej organizácie (OO) JDS v Trnave a člen predsedníctva KO JDS Jozef  Štefánek a predseda OO JDS v Hlohovci a člen predsedníctva KO JDS Augustín Ukropec. Podpisu sa zúčastnili za TTSK aj podpredseda TTSK Zdenko Čambal, hlavný kontrolór TTSK Ľudovít Daučo a asistent predsedu TTSK poverený spoluprácou s tretím sektorom Jozef Behul.
Obe strany sa dohodli, že snahou a záujmom partnerských strán je využívať skúsenosti a poznatky seniorov na poskytovanie kvalitnejších služieb v sociálnej a zdravotnej oblasti v regióne a vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity. Partneri budú presadzovať nové poznatky a skúseností zo života spoločnosti, podporovať informovanosť a vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, vytvárať podmienky pre celkové zlepšenie kvality života občanov v regióne Trnavského samosprávneho kraja.
TTSK a JDS budú ďalej podporovať aktivity a iniciatívy seniorov smerujúce k udržiavaniu a zachovávaniu tradícií a zvyklostí našich predkov vo folklórnej oblasti, udržiavania tradičných remesiel, krojov, piesní a tancov. Budú podporovať vzdelávacie aktivity starších spoluobčanov tak, aby sa i v dôchodkovom veku  mohli vzdelávať a získavať nové poznatky vo svojej kvalifikácii.
Obe strany zhodnotili doterajšie obdobie, kedy vznikli nové podujatia, ako je napríklad Župná olympiáda seniorov. Predseda TTSK Tibor Mikuš ponúkol seniorom priestory úradu a zriaďovateľských organizácií, poradenstvo a pomoc odborníkov úradu. Margita Fabiánová prišla na rokovanie s ponukou vytvorenia poradného orgánu predsedu TTSK, ktorý by tvorili výlučne seniori a mohli tak využiť svoje životné skúsenosti pri riešení úloh  a kompetencií TTSK. Predstavený by bol na Dni TTSK v októbri, kedy je Mesiac úcty k starším.
Memorandum sa uzatvorilo na dobu piatich rokov a je pokračovaním doterajšej úspešnej päťročnej spolupráce.
Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW