Podujatia KAM NA STREDNÚ pokračujú v D. Strede a Senici

Publikované: 21.01.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
21. 1. 2019 – Na Žitnom ostrove a na Záhorí sa bude môcť verejnosť oboznámiť s pestrou ponukou stredných škôl Trnavského kraja v rámci festivalu stredných škôl s názvom KAM NA STREDNÚ.

Výstavy sú pokračovaním úspešnej prezentácie stredných škôl a významných zamestnávateľov v kraji, ktorá sa konala na župe po prvýkrát v Trnave, v decembri minulého roka. Výstavy sú lákadlom nielen pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj pre ich rodičov, ktorí majú možnosť spoznať zaujímavú paletu možností v oblasti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce.
Všetkých žiakov a ich rodičov pozývame na výstavu KAM NA STREDNÚ už v utorok 22. januára do Dunajskej Stredy, do priestorov SOŠ rozvoja vidieka, kde sa predstavia stredné školy nielen z regiónu, ale aj z kraja. Na Záhorí sa stredné školy odprezentujú v piatok 25. januára v Dome kultúry v Senici. Výstavy sa začínajú od 9. hodiny ráno a potrvajú až do 17. hodiny popoludní. 
Priamo na podujatí školy návštevníkom predvedú formou prezentácií a moderovaných vstupov, prečo by sa mali záujemcovia prihlásiť práve na ich školu. Chýbať nebudú ani diskusné pódiá s odborníkmi z praxe a kariérnymi poradcami, firmy zapojené do projektu duálneho vzdelávania, ukážky aktivít, programov a úspechov stredných škôl či užitočné poradenstvo pri výbere školy.
 
Zoznam stredných škôl, ktoré sa zúčastnia 22. 1. 2019 v Dunajskej Strede:
Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda
Gymnázium  A.Vámberyho s VJM, Dunajská Streda
Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín
Gymnázium Imre Madácha s VJM, Šamorín
Gymnázium J. Matúšku, Galanta
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
 
Stredná priemyselná  škola dopravná, Trnava   
Stredná priemyselná škola, Trnava  
Stredná priemyselná škola stavebná, Trnava  
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder - Nagymegyer  
Obchodná akadémia, Sereď  
Obchodná akadémia, Hlohovec  
Obchodná akadémia, Trnava
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely  
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč  
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava   
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda- Dunaszerdahely
Stredná  zdravotnícka škola, Trnava
Stredná športová škola s VJM - Középfokú Sportiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
 
Stredná odborná škola stavebná s VJM, Gyulu Dunajská Streda 
Stredná odborná škola sVJM, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda    
Stredná odborná škola technická, Dunajská Streda 
Stredná odborná škola technická, Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec   
Stredná odborná škola technická, Hlohovec  
Stredná odborná škola technická, Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Stredná odborná škola, Rakovice
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha, Senica  
Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely
Stredná odborná škola, Holíč
Stredná odborná škola strojnícka, Skalica
Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava 
Stredná odborná škola automobilová, Trnava  
 

Zoznam stredných škôl, ktoré sa zúčastnia 25. 1. 2019 v Senici:
Gymnázium L. Novomeského, Senica
Gymnázium  F.V. Sasinka, Skalica
 
Stredná priemyselná  škola dopravná, Trnava   
Stredná priemyselná škola, Trnava  
Stredná priemyselná škola stavebná, Trnava  
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder - Nagymegyer  
Obchodná akadémia, Hlohovec  
Obchodná akadémia, Senica
Obchodná akadémia, Trnava
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely  
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč  
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava   
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda- Dunaszerdahely
Stredná zdravotnícka škola, Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Trnava
 
Stredná odborná škola stavebná s VJM, Dunajská Streda 
Stredná odborná škola sVJM, Dunajská Streda    
Stredná odborná škola technická, Dunajská Streda 
Stredná odborná škola technická, Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
Stredná odborná škola, Hlohovec   
Stredná odborná škola technická, Hlohovec  
Stredná odborná škola technická, Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Stredná odborná škola, Rakovice 
Stredná odborná škola, Senica  
Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely
Stredná odborná škola, Holíč
Stredná odborná škola strojnícka, Skalica
Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava 
Stredná odborná škola automobilová, Trnava  
 

 
VIDEO: