Poslanci Trnavského samosprávneho kraja rokovali na 24. riadnom zasadnutí

Publikované: 28.06.2017/ Aktualizované: 21.02.2022
28. 6. 2017 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rokovali na svojom 24. riadnom zasadnutí. Na programe mali 16 bodov.

Poslanci schválili záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2016 a tretiu úpravu rozpočtu kraja na rok 2017. Odsúhlasili predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 28. kola obchodnej verejnej súťaže a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 29. kola obchodnej verejnej súťaže
Prešli aj body kúpy nehnuteľností v k. ú. Okoč do vlastníctva TTSK a zverenie do správy DSS pre. deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec a ďalšie predaje a prevody pozemkov. Nominovali zástupcov TTSK do orgánov klastrov, v ktorých je TTSK členom. Zmenili uznesenia k predloženiu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Ako posledný bod nasledoval rad informácií o aktivitách Úradu TTSK za posledné obdobie a významných spoločenských udalostiach. Najsledovanejší bodom bolo prerokovanie petície proti rozhodnutiu Zastupiteľstva TTSK o využití súboru objektov bývalého internátu v obci Voderady na poskytovanie ubytovania. Poslanci súhlasili aj s vystúpením zástupcu petičného výboru a starostu obce Voderady Pavla Augustína. Poslanci petíciu občanov vzali na vedomie.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW