Pozvánka na seminár

Publikované: 14.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Regionálny operačný program

Vás pozýva
na seminár (sprievodné podujatie)

k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o NPF v rámci opatrenia č. 4.1:

Oblasť podpory 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami
kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01

Oblasť podpory 4.1c projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami
kód výzvy: ROP-4.1c-2013/01
 
Termín a miesto konania:
25. apríl 2013, v čase od 9,00 do 12,00 hod
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Program podujatia:

  • Otvorenie podujatia a privítanie účastníkov
  • Prezentácia k vyššie uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí NFP
  • Diskusia

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti zaslaním návratky v termíne do 18.4.2013 na
e-mail: majchrakova.svetlana@trnava-vuc.sk, prípadne telefonicky na tel.čísle 033/555 9720.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW