Pozvánka na seminár

Publikované: 18.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom, si Vás dovoľuje  pozvať na bezplatný  informačný seminár
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Termíny a miesta konania seminárov:
·       Trnava  - 18. február 2013 o 10:00 hod.
zasadacia miestnosť Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
·       Banská Bystrica -  20. február 2013 o 10:00 hod.
zasadacia miestnosť č. 306 Banskobystrického samosprávneho kraja, nám. SNP 23, Banská Bystrica
·       Košice  -  21. február 2013 o 08:00 hod.
zasadacia miestnosť Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru  1, Košice
Obsah seminára:
·         Prezentácia výzvy KaHR-31SP-1201
·         Otázky, diskusia, konzultácie
Občerstvenie nie je zabezpečené.
Informačné semináre organizuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Prezentácie  povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SACR. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním    e-mailu na adresu  seminare@sacr.sk. Prosíme o uvedenie vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonického kontaktu.
Bližšie informácie k seminárom Vám poskytneme na tel. č. 02/50 700 831.
Semináre v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach sú pripravené v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW