Pozývame vás na workshop Do práce na bicykli 2023

Tento rok sa uskutoční 10. ročník národnej kampane, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy vo svojich sídlach, motivovať zamestnávateľov, aby vytvorili vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby namiesto osobných automobilov viac používali na dochádzanie za prácou udržateľné formy dopravy.  Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy SR.

Súťaž sa týka tak miest ako obcí. ako príklad uvádzam obec Matúškovo. Obec s 2200 obyvateľmi pri Galante. Matúškovo v roku 2019 nefrflalo, že je príliš malé na to, aby sa kampane zúčastnilo. Pretože vedelo, že v DPNB pri hodnotení samospráv zohľadňujeme až 4 parametre, ktoré sa prepočítavajú na počet obyvateľov. V Matúškove sa prihlásilo až 66 súťažiacich, ktorí za mesiac odtiahli takmer 7200 kilometrov, a napokon pre svoju obec vybojovali 6. miesto spomedzi 99 samospráv.

Menšie obce a mestá - buďte ako Matúškovo a nebojte sa zabojovať o najvyššie priečky. Dá sa to! Momentálne je prihlásených už 10 samospráv z nášho kraja.

Za účelom poskytnutia informácií o kampani sme sa rozhodli organizovať pre obce a mestá online workshop, ktorý sa bude konať dňa 24. apríla o 13,00 hod. za účasti organizátora súťaže. Poprosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili do 21. apríla na mail: szokolova.silvia@kira.sk následne Vám bude zaslaný link na pripojenie.

Do súťaže je možné zaregistrovať sa do 29. mája 2023 na príslušnej webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu. Prihlásené samosprávy následne určia miestneho koordinátora súťaže, ktorý bude dohliadať na priebeh registrácie tímov na lokálnej úrovni a na celkový priebeh súťaže. Celá aplikácia je možná aj v anglickej a maďarskej mutácii.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli a budú si zapisovať svoje jazdy do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov. Preto pripravili organizátori a partneri súťaže pre všetkých zapojených hodnotné ceny.

Zaujímavosťou je, že na základe výsledkov celoštátneho Sčítania obyvateľov z roku 2021 sa Trnavský kraj stal „najbicyklovejším" krajom na Slovensku, keďže až 5,67% obyvateľov uviedlo bicykel alebo kolobežku ako najčastejšie využívaný dopravný prostriedok na dochádzanie za prácou alebo do školy. V súčasnosti však chýbajú dáta o dopravnom správaní bicyklujúcich obyvateľov, ktoré by pomohli lepšie pochopiť cyklistickú dopravu a umožnili zefektívniť plánovanie na lokálnej i regionálnej úrovni. Práve kampaň Do práce na bicykli je príležitosťou na zber dát, keďže počas jej trvania vznikne databáza údajov, ktoré samosprávy môžu získať za symbolickú cenu.

Ako poďakovanie za snahu prispieť k rozvoju udržateľnej dopravy Úrad Trnavského samosprávneho kraja spracuje dáta pre všetky zúčastnené mestá a obce v kraji, tak ako po minulý rok.     

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW