Pracovné stretnutie partnerov projektu (27.2.2018, Eisenstadt)

Publikované: 27.01.2020/ Aktualizované: 18.02.2022

   Trnavský samosprávny kraj v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 začal realizovať projekt s názvom „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" – NAREG. Ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2020.

         Vedúci partner projektu zorganizoval dňa 27. februára 2018 prvé spoločné pracovné stretnutie všetkých partnerov projektu, ktoré sa uskutočnilo v Rakúsku v priestoroch Univerzity aplikovaných vied v Eisenstadte. Predmetom rokovania bol rozpočet, pracovné balíčky a najmä hlavné úlohy, ktoré z projektu vyplývajú pre jednotlivých partnerov. Na rokovaní bolo dohodnuté, že najbližšie pracovné stretnutie zorganizuje Trnavský samosprávny kraj v septembri, prípadne v októbri tohto roku.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW