Prijatie predstaviteľov Jednoty dôchodcov na Slovensku

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

Predseda TTSK Tibor Mikuš prijal predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Jána Lipianskeho a predsedníčku Krajskej organizácie (KO) JDS v Trnave Margitu Fabiánovú. Predstavitelia JDS ocenili spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom v rôznych oblastiach, pričom vyzdvihli ústretovosť kraja pri riešení problémov seniorov v oblastiach nad rámec kompetencii TTSK. Ide najmä o podporu publikačnej činnosti o práci seniorov, vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, podporu informovanosti a vzdelávacích programov v rámci celoživotného vzdelávania, ale aj bezplatné vstupy pre seniorov do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a ďalšie aktivity. TTSK tak napĺňa memorandum, ktoré s KO JDS v Trnave podpísali predstavitelia oboch subjektov v júni tohto roka.

Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW