Rekordná návštevnosť a plány vo Vlastivednom múzeu v Galante

Publikované: 18.01.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

18. 1. 2018 – Vlastivedné múzeum v Galante je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Kultúrna inštitúcia má sídlo v historickej budove v centre mesta vedľa rímsko-katolíckeho kostola a farského úradu. Múzeum vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti v regióne. Pre návštevníkov sú v priestoroch múzea dostupné stále expozície a tematické výstavy. Okrem nich pracovníci múzea organizujú aj rôzne semináre, konferencie a sprievodné prezentačné podujatia. Ku kultúrno-vzdelávacej činnosti múzea patrí odborný výklad pre individuálnych návštevníkov a organizované skupiny, školám sú ponúkané viaceré možnosti múzejno-pedagogických aktivít.

Návštevnosť sa za rok 2017 vo Vlastivednom múzeu v Galante oproti roku 2016 zvýšila o 65%. K nárastu počtu návštevnosti vo všeobecnosti prispeli tradičné i nové jednodňové podujatia a čoraz obľúbenejšie múzejno-pedagogické činnosti. Veľkonočná a vianočná rodinná sobota, noc múzeí a duchovia v múzeu prilákali stovky návštevníkov.

Minulý rok sme pripravili pre návštevníkov 5 dočasných tematických výstav so sprievodnými podujatiami. Výstavu Jaskyne drakov sme si zapožičali zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva z Liptovského Mikuláša. Prvý februárový týždeň sa k nám dostala výstava voskových figurín z Petrohradského antropologického múzea pod názvom Zvláštni ľudia. Uctili sme si pamiatku svetoznámeho hudobného skladateľa Zoltána Kodálya pri príležitosti jeho 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia. Sprístupnili sme výstavu pod názvom Život a dielo Zoltána Kodálya očami maliarky a grafickej výtvarníčky Noémi Tavaszy. Ďalšou významnou udalosťou bolo 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, preto sme zostavili výstavu venujúcu sa jeho životu. Jeho život a dobu sme verejnosti priblížili odbornou prednáškou. Výstavu pod názvom Čilejkársky ľudový odev nám zapožičalo Tekovské múzeum z Levíc. Tento odev je jedným z najzaujímavejších spomedzi krojov na Slovensku, preto sme pri príležitosti takejto výstavy v našom múzeu usporiadali odbornú prednášku na túto tému. Koncom roka sme otvorili výstavu pod názvom Vianoce v 20. storočí, ktorú sme obohatili múzejno-pedagogickou činnosťou: Medovníkové Vianoce.

Okrem výstavnej činnosti a organizovania jednodňových kultúrnych podujatí sme sa zaoberali aj s inými aktivitami. V priestoroch múzea sa uskutočnili dva koncerty v spolupráci so ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Odborní zamestnanci a lektori sa vlani zúčastnili na viacerých konferenciách, prednáškach a výstavách mimo Galanty. Múzeum bolo obľúbeným miestom na spestrenie programu pre deti v letných táboroch. Začala sa nová a úspešná spolupráca s materskými školami v Galante, čo pre nich znamená pravidelnú tematickú návštevu počas celého školského roka. Našich návštevníkov sme počas roka 2017 informovali o zaujímavostiach zo života múzea trikrát cez Občasník Vlastivedného múzea v Galante, ktorý vydávame od marca 2016.

2018 - Rok plný nových plánov
Našim dlhodobým cieľom je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt v galantskom regióne aktívnym zapojením ľudí do programov vlastivedného múzea ako inštitúcie v službe spoločnosti a jej rozvoja. Minuloročné úspechy nás motivujú k tomu, aby sme si v roku 2018 vytýčili nové plány. V našej práci budeme pokračovať v plnom prúde. Odborní zamestnanci sa naďalej budú starať o ochranu a rozširovanie zbierkového fondu múzea, budú publikovať články a organizovať výstavy, odborné prednášky a konferencie. Aktivity lektorov budú smerovať k tomu, aby sme prilákali čo najviac návštevníkov do nášho múzea. Vieme, že k tomu budeme potrebovať veľa trpezlivosti, ešte viac kreativity a posilnenie vzťahov so stálymi a potencionálnymi návštevníkmi. Pokračovať chceme v spolupráci s Mestom Galanta, kultúrnymi inštitúciami a médiami. Naďalej budeme vydávať vlastný občasník o dianiach v múzeu. Plánujeme nadviazať nové vzťahy so subjektami cestovného ruchu, aby sa múzeum stalo primárnym cieľom turistov, ktorí navštívia náš región. Organizovanie rôznych podujatí bude aj naďalej dôležitou súčasťou našej práce. Čo sa týka online prostredia, tak by sme radi založili oficiálnu webovú stránku múzea a posilnili komunikáciu na sociálnej sieti Facebook. Budeme rozširovať komunikáciu so školami: nadväzovať ďalšie kontakty, vytvárať nové múzejno-pedagogické činnosti pre základné školy a sprístupniť tieto aktivity aj pre stredoškolákov.

Stále expozície
Naše stále expozície budú nemenné počas celého roka 2018. V časti Mestská bytová kultúra prezentujeme 2 nábytkové kolekcie z prelomu 19. a 20. storočia. Vystavené Sakrálne pamiatky pochádzajú z okolitých kostolov a chrámov. Potom sa nám otvára svet tradičnej ľudovej kultúry galantského regiónu, kde sa zoznamujeme s ľudovým interiérom, krojmi, ručnými prácami a keramikou. Lekáreň z roku 1909 je jednou z najobdivovanejších expozícií v múzeu. V časti Výtvarné umenie galantského regiónu sú sprístupnené obrazy maliara Antona Dubrovského. Ďalej si môžeme pozrieť špecializáciu múzea - Mlynárstvo v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. Posledná expozícia návštevníkom odhaľuje archeologické nálezy.

Dočasné výstavy
Dočasné tematické výstavy v roku 2018 budú rôznorodé. Od februára do 12. mája k nám prichádza zaujímavá výstava pod názvom Avari a Slovania na sever od Dunaja, ktorú spoločne zostavili Podunajské múzeum v Komárne, SNM – Múzeá v Martine a Tribečské múzeum v Topoľčanoch. K príležitosti Noci múzeí a galérií otvárame špeciálnu výstavu Tribečského múzea v Topoľčanoch, jej názov je Od chmeľu k pivu. 19. septembra 2018 sa začína nosná výstava roku 2018 pod názvom Významné výročia slovenských dejín. Od 5. decembra nám Podunajské múzeum v Komárne zapožičia výstavu Biológia vzrušenia - Pamätná výstava Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu.

Podujatia
Podujatie známe na celom svete – Noc múzeí a galérií – budeme organizovať dňa 19. mája 2018 v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante zapojením renesančného a neogotického kaštieľa do celodenného programu. Naším cieľom bude tento rok motivovať návštevníkov k tomu, aby navštívili všetky tri kultúrne inštitúcie po sebe. Pripravujeme preto celodenný program a zaujímavé úlohy zábavno-vzdelávacieho charakteru, cez ktoré sa ľudia dozvedia doteraz možno neznáme informácie o našom kultúrnom dedičstve. Medzi naše tradičné podujatia patria rodinné soboty organizované pred Veľkou nocou a Vianocami. Počas týchto podujatí zabezpečíme verejnosti voľný vstup do múzea a účasť na tvorivých dielňach, kde sa prezentujú aj remeselníci. Novinkou v tomto roku budú 3 podujatia. Deň vysunutých expozícií múzea na Juraja 24. apríla, júnový Deň detí v múzeuZáhada v múzeu v mesiaci november. Záhada v múzeu bude pokračovaním minuloročného úspešného projektu Duchovia v múzeu. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva budeme mať Deň otvorených dverí pre školy (7. september) a verejnosť (8. september). Vstupné bude počas týchto dní zadarmo a naším cieľom bude oboznámiť ľudí s prácou v múzeu.

Investičné plány
Začiatkom roka sa dokončuje reštaurovanie historickej nástennej maľby a omietky v budove múzea a vymaľovanie výstavnej sály. Vlastivedné múzeum v Galante spravuje 3 národné kultúrne pamiatky: Vodné kolové mlyny v Tomášikove a v Jelke a Dom ľudového bývania v Matúškove. Najväčšie investičné plány smerujú práve na opravu a udržiavanie týchto subjektov. Tento rok sa budú dokončovať opravy na vodnom kolese na mlyne v Tomášikove v rámci II. etapy obnovy. Mlyn by sa mal otvoriť na jar 2018. Ďalším zámerom múzea je realizácia rekonštrukcie skladovej a prevádzkovej budovy Domu ľudového bývania v Matúškove.

Na záver
Chceli by sme do múzea prilákať všetky vekové kategórie za účelom štúdia, vzdelávania a osobného potešenia, a tým prispieť a upevniť ich príslušnosť k rodnému kraju, aby sme dokázali, že návšteva múzea neznamená nudnú prechádzku históriou, ale môže sa stať chvíľami plnými zážitkov a užitočných poznatkov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW