Rok slovenského divadla v Divadle Jána Palárika bude venovaný ochotníkom

Publikované: 12.02.2020/ Aktualizované: 21.02.2022

Sieť ochotníckych divadiel na Slovensku patrí medzi najbohatšie v Európe. Prirodzená náklonnosť ľudí k divadelným prejavom, ktorá zahŕňa aj aktívnu účasť v ochotníckych spolkoch, je základom, z ktorého čerpá aj slovenská profesionálna divadelná scéna. V trnavskom regióne pôsobí množstvo kvalitných ochotníckych súborov, spomeňme napríklad historický úspech ochotníkov zo Zelenča, ktorí dosiahli práve v spolupráci s profesionálnym režisérom Jozefom Bednárikom. Divadlo Jána Palárika je presvedčené, že profesionálna pomoc privádza ochotnícke divadlá k lepším výsledkom a zároveň, že pre profesionálnych divadelníkov je dôležité a inšpiratívne spoznať prácu ochotníkov.

Som veľmi rád, že župné divadlo vytvorilo, pri príležitosti Roka slovenského divadla, program na systémovú podporu ochotníkov. Chceme totiž ešte intenzívnejšie prepájať profesionálne a ochotnícke divadlo,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Od roku 2018 DJP s podporou svojho zriaďovateľa, Trnavského samosprávneho kraja, a v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, podporuje ochotnícke divadlá v trnavskom kraji viacerými formami. Jedným z cieľov tohto dlhodobého projektu je prispieť k tomu, aby ochotníci z trnavského kraja pravidelne obsadzovali popredné priečky v celoslovenských postupových prehliadkach a reprezentovali tak tradíciu regionálneho ochotníckeho divadla v trnavskom kraji. Preto sa Divadlo Jána Palárika práve pri príležitosti Roku slovenského divadla rozhodlo vytvoriť nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom.

Venovať sa ochotníckemu divadlu znamená obetovať mu svoj voľný čas - a niekedy vyslovene všetok. Jediná motivácia ochotníckych divadelníkov je čistá láska k divadlu a radosť z tvorby. A to je to, na čo my, profesionáli, vo víre našich "pracovných povinností" často zabúdame. Okrem lásky k divadlu na ochotníkoch obdivujeme aj slobodu a odvahu skúšať nové netradičné žánre. Slovenskí ochotníci častokrát prišli s inovatívnymi divadelnými formami v časoch, keď o nich profesionálne divadlá ani neslýchali. Stačí spomenúť trnavské Divadlo Disk alebo Pôtoň z Bátoviec. Ak máme v roku 2020 oslavovať slovenské divadlo, nemôžeme zabudnúť na jeho korene. Práve naopak. Chceme túto príležitosť využiť na to, aby sme sa stali podporou a záštitou ochotníckych divadelných súborov v trnavskom kraji, aby sme sa podieľali na ich zveľaďovaní a boli pre nich partnerom, na ktorého sa vždy môžu obrátiť. Veď "slovenské divadlo" sme my všetci,“ zdôraznila myšlienku dramaturgička Divadla Jána Palárika, Lucia Mihálová.

Rok slovenského divadla v DJP venovaný ochotníkom má tri obsahové časti:

I. VZDELÁVANIE

V spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom zrealizujeme v roku 2020 tri vzdelávacie workshopy zamerané na profesionalizáciu práce ochotníkov:
1. Workshop tvorivého písania – 21.3. a 4.4.2020
2. Režijný workshop – 13.6.2020
3. Herecký workshop – 4 kurzy v jesenných mesiacoch 2020

Zároveň DJP pravidelne pozýva ochotníckych divadelníkov na tituly zo svojho repertoáru a ponúka im príležitosť diskutovať s tvorcami.
 

II. PREZENTÁCIA

V programe DJP bude vytvorený pravidelný priestor na prezentáciu tých najlepších inscenácií ochotníckych divadiel. Najbližšie vystúpi 18.2.2020 Divadlo na Trakoch s inscenáciou Je dôležité mať Filipa?.
O ďalších termínoch budeme priebežne informovať na web-stránke.

 

III. PROFESIONÁLNY SERVIS

Umelecký úsek DJP bude ochotníckym divadelníkom v prípade záujmu poskytovať servis v nasledovných oblastiach:
Dramaturgia: výber hier, pomoc pri ich zháňaní, konzultácia vhodnosti titulov, výklad textu, prípadná pomoc pri úprave textu
Réžia: konzultácia inscenácií pred premiérovým uvedením, rady a pomoc pri ich vylepšovaní, príprava na postupové prehliadky
Scénická výprava: zvýhodnený prístup k zapožičaniu kostýmov a mobiliáru z inscenácií vyradených z repertoáru DJP

Rok slovenského divadla v DJP je venovaný ochotníkom ako vyjadrenie úcty k ich práci a zároveň tým DJP skladá hold výnimočnej slovenskej tradícii ochotníckeho divadla.

Autor článku: Divadlo Jána Palárika v Trnave

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW