Rokovanie Slovenskej živnostenskej komory

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

V Trnave sa konalo za účasti hostí zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory (SŽK).  Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditeľ Odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko, predseda TTSK Tibor Mikuš, vedúca odboru Sociálnej poisťovne v Trnave Oľga Bokorová a ďalší hostia.
Predseda TTSK na stretnutí ocenil Pamätnou medailou predsedu TTSK za významnú podporu podnikateľského prostredia v TTSK dvoch účastníkov stretnutia, Róberta Schmidta a Jána Kadúca.
Vo svojom príhovore ponúkol predseda TTSK predstaviteľom komory pomoc v rámci skvalitnenia odborného vzdelávania, cestnej infraštruktúry a ďalších vecí, ktoré patria do kompetencii kraja. „Je treba, aby tak ako v zahraničí aj u nás zabezpečovali čo najväčšie spektrum činnosti a potrieb pre obyvateľov tí, ktorí sa nikdy nezbavia svojej firmy, ktorí neodídu za hranice, ale v dobrej viere podnikajú a potom odovzdajú firmu svojim deťom. Treba žiadať vládu, nech už bude v nej ktokoľvek, aby podporila vás, ktorí ste na Slovensku doma a ktorí sa staráte svojou prácou o to, aby sme tu dôstojne žili," povedal okrem iného.
Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie podnikateľského prostredia živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na Slovensku z pohľadu spolupráce s orgánmi štátnej správy a so samosprávnymi krajmi na regionálnej a celoštátnej úrovni. Kritika podnikateľského prostredia na Slovensku sa nevyhla ani súdnictvu a vymáhateľnosti práva v rámci podnikania živnostníkov. Prítomní prijali uznesenie, v ktorom žiadajú zrovnoprávniť postavenie poškodeného v trestnom konaní a odstrániť súdne prieťahy.
Delegáti požiadali predsedu TTSK, aby v rámci SK 8 tlmočil aj ostatným predsedom samosprávnych krajov, že živnostníci, malí a strední podnikatelia sú pripravení na spoluprácu v rámci svojich krajských štruktúr.
Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW