Rozvoj divadelných zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla

Publikované: 06.10.2020 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Rozvoj divadelných zručností

Projekt Rozvoj divadelných zručností je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla z Trnavského kraja. Trnavské osvetové stredisko upriamilo pozornosť na kreatívnu spoluprácu medzi inštitúciami Trnavskej župy a taktiež na živé prepojenie amatérskych a profesionálnych umelcov v Trnavskom kraji. Cyklus workshopov sa bude odohrávať v nových priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Proces vzdelávania

Program vzdelávacieho projektu je rozdelený do troch častí a v každej z nich je nadviazaná spolupráca s profesionálom z Divadla Jána Palárika v Trnave. Workshop „Autorské písanie" bude viesť dramaturgička Lucia Mihálová. Bude sa hovovoriť o princípoch tvorby dramatického textu s jej následným tréningom prostredníctvom konkrétnych zadaní. Druhá časť vzdelávania ochotníkov bude zameraná na réžijnú prácu pod vedením režiséra Juraja Bielika. Nebudú tu chýbať témy ako práca s hercom, analýza textu, či pohľad na priestor ako na vyjadrovací prostriedok. Účastníci tretej časti projektu sa na hereckom workshope oboznámia so základom analýzy dramatického textu. Jeho lektorom bude herec Michal Jánoš. Účastníci budú na konkrétnych cvičeniach aplikovať poznatky z analýzy postavy a tiež to, ako si zachovať autenticitu a hereckú prirodzenosť.

 

Termíny workshopov

Projekt Rozvoj divadelných zručností, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bude prebiehať v októbri a novembri 2020. Konkrétne termíny workshopov, termíny prihlášok a samotné prihlášky sú zverejnené na webstránke Trnavského osvetového strediska www.osvetatt.sk.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram