Slovenská republika slávi jubileum

Publikované: 28.10.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Aj keď vznik republiky sa datuje na prvého januára, v Dunajskej Strede je taký zvyk, že tieto nevšedné „ narodeniny" slávia až koncom mesiaca. Prečo? Lebo slávnostná akadémia je určená predovšetkým mladým a mladším – školákom a študentom , a počas tohto mesiaca sa hlavná pozornosť v škole sústreďuje na študijné výsledky. Termín koncom januára sa už osvedčil, o čom svedčí aj fakt, že na túto , jubilejnú, oslavu prišlo do hľadísk takmer 700 divákov! Hlavnými organizátormi boli TTSK, Žitnoostrovské osvetové stredisko a MsKS. Program sa vždy začína štátnou hymnou a na pódiu sú inštalované symboly slovenskej štátnosti – štátny znak a štátna vlajka.
V Dunajskej Strede v MsKS 28. I. 2013 úvod programu patril umeleckému prednesu v podaní žiačky ZŠ na Jilemnického ul . Miroslavy Košťányiovej, ktorú sprevádzala aj videoprojekcia s kultúrnymi a prírodnými krásami Slovenska. Nasledovali ľudové piesne , dramaticko-hudobné pásma, moderný tanec, spev i folklór a na pódiu sa striedala slovenčina s maďarčinou. Študenti Súkromnej strednej školy na Neratovickom nám. prispeli bohatým programom, nechýbali ani deti zo ZŠ Smetanov háj a tradične umelecká skupina zo Str. odb. školy rozvoja vidieka s vjm.
Príspevok Základnej školy s maď. vyučovacím jazykom z Orechovej Potône bol jedinečný. Škola minulý rok prijala názov na počesť slávneho maďarského spisovateľa Zsigmonda Móricza a pri tejto príležitosti PaedDr. Bianka Simon spracovala jeho knihu Légy jó mindhalálig do muzikálu. Časť predstavenia deti zahrali s nesmiernym zaujatím. A nečudo, že ich divadlo a spev upútali pozornosť početného publika . Aplauz bol zaslúžený.
Finále programu patrilo tancu a spevu jedinečného a jediného slovenského školského /v okrese/ folklórneho súboru KRPČIARIK, ktorý pôsobí pod vedením tanečného pedagóga Ferencza Brandla a vedúcej súboru MUDr. Michaely Andruchovej pri ZŠ na Jilemnického ul v D. Strede. Radosť a nadšenie detí v krpčekoch strhla atmosféru v sále.
Veľký Meder slávil v kultúrnom dome 30. I. aj za prítomnosti Mgr. Ildikó LAPOS, zástupkyni primátora mesta. V tomto meste je už pravidlom, že si študentky Obch. akadémie a Gymnázia pripravia slovenskú klasiku z pera A. Sládkoviča a prednesú ten istý text v slovenskom i maďarskom jazyku. Základná škola J. A. Komenského prišla s bohatým hudobno-poetickým pásmom, ktoré svedčí /aj/ o súvislej mimoškolskej práci pedagógov. Tradične vysokú úroveň mal aj program tunajšej Základnej umeleckej školy – s tanečným programom Aladin, moderným, ale aj folklórnym tancom. Osobitne treba vyzdvihnúť spev talentovanej Bianky FODOR – ktorej krásny hlas i celkový prednes očaril všetkých. Základnú školu Bélu Bartóka reprezentoval – a veľmi dobre – spevácky zbor IGRICZEK. Finále tohto programu patril až dvom folklórnym súborom - Kis Megyer a Csilizke a ich spoločnému tancu. Veselá nôta a oduševnenie mladých tanečníkov naplnili celú sálu pozitívnou energiou.
Sprievodné slovo – tiež v oboch jazykoch – bolo tento raz venované zaujímavostiam zo života vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a ich odkazu dnešnej generácii.
Oslava XX. výročia vzniku Slovenskej republiky má na Žitnom ostrove už svoju dlhú tradíciu a dobré meno. V podstate od samého začiatku. Na tej prvej oslave – na pozvanie vtedajšej riaditeľky osvety Mgr. Dáši Szabóovej, ktorá tradíciu založila – prišiel dokonca aj prvý prezident SR Michal Kováč.
Dnes je pre organizátora povzbudivé, že sa do programu školy iniciatívne hlásia, navzájom sa motivujú a inšpirujú, čo je v dnešnej dobe globalizácie veľká hodnota.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW