Spoločné vyhlásenie samosprávnych krajov k tvorbe politiky súdržnosti

Publikované: 13.06.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Predsedovia samosprávnych krajov týmto vyhlásením deklarujú záujem spolupracovať na tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie pre roky 2021 – 2027 či už pôjde o formovanie nariadení Európskou komisiou, alebo pri tvorbe národných dokumentov potrebných pre čerpanie európskych fondov alebo pri formovaní dokumentov k územnej spolupráci.
       
Združenie SK 8  požaduje silné postavenie samosprávnych krajov pri tvorbe samostatného regionálneho operačného programu v spolupráci s mestami a obcami a ďalšími sociálno ekonomických partnermi. Zároveň požadujú posilnenie kompetencií VÚC pri rozhodovaní o výbere operácií financovaných z Európskych zdrojov na území kraja. Združenie SK 8 žiada vládu SR o zachovanie súčasného stavu spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ.  

Združenie SK8 nesúhlasí s návrhom vytvárania novej úrovne „tzv. mestských funkčných regiónov“ a ich centier pre účely nastavenia kohéznej politiky po roku 2021-2027 a zároveň žiada zastavenie tejto iniciatívy.

Združenie SK 8 navrhuje využiť súčasné regionálne kapacity a skúsenosti s tvorbou stratégií pri uplatňovaní partnerstva a definovaní potrieb územia, ako aj bohatú prax s implementáciou regionálnych operačných programov počas troch programových období. 

Zhromaždenie združenia SK 8 zdôrazňuje, že v súlade s § 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov bude podporovať regionálny rozvoj i rozvoj miest a obcí na svojom území, pri zachovaní ôsmich sprostredkovateľských orgánov spravovaných samosprávnymi krajmi s posilnenými rozhodovacími právomocami a znížením administratívneho zaťaženia. 

Za týmto účelom schválili všetci predsedovia samosprávnych krajov spoločnú pozíciu, ktorú budú presadzovať v rámci všetkých pracovných skupín a rokovaní, ktorých budú súčasťou.

Jozef Viskupič
predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW