Stredné školy budú súťažiť v poskytovaní prvej pomoci

Publikované: 16.09.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

„Považujeme za veľmi dôležité, aby mladí ľudia vedeli poskytnúť prvú pomoc. Preto hľadáme rôzne formy ako ich motivovať a naučiť všetky základné prvky prvej pomoci, aby  boli pripravení na krízové situácie,“ povedala Lucia Šmidovičová, riaditeľka Odboru zdravotníctva TTSK

Súťaž sa uskutoční 23.06.2020.
Súťažné disciplíny:
1. Vedomosti o Slovenskom o červenom kríži, medzinárodnom ČK/ČP  a vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi
2. Teoretické zdravotnícke vedomosti
3. Prezentácia oživovania
Prezentácia úkonov oživovania každým členom družstva
4. Praktické poskytovanie prvej pomoci – na stanovištiach budú na figurantoch namaskované jednotlivé udalosti:
-    Bezvedomie
-    Šok
-    Krvácanie (vonkajšie, vnútorné, z nosa, ucha, ...)
-    Zlomeniny (zatvorené, otvorené)
-    Cudzie teleso (v oku, uchu, v hrudníku, v bruchu, vdýchnutie cudzieho telesa, ...)
-    Popáleniny
-    Otravy
-    Epileptický záchvat
-    Zasiahnutie elektrickým prúdom
-    Srdcová slabosť
-    Mozgová príhoda
-    Dopravná nehoda

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW