Stredné školy Trnavského samosprávneho kraja privítali viac ako 3.700 prvákov. Nový školský rok župa odštartovala v Rakoviciach.

Školský rok 2023/2024 sa začal 4. septembra 2023 vo všetkých 44 stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Do školských lavíc zasadlo vyše 15-tisíc študentov, z toho viac ako 3.700 prvákov. Slávnostného otvorenia školského roka na Spojenej škole v Rakoviciach v piešťanskom okrese, ktorá aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou, sa zúčastnil aj trnavský župan Jozef Viskupič.

„Aj v tomto školskom roku bude trnavská župa pokračovať v podpore kvalitného vzdelávania a udržania mladých talentov v regióne. Atraktivitu našich stredných škôl neustále zvyšujeme aj prostredníctvom investícií do ich obnovy. Aktuálne bol na Spojenej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch upravený vjazd do areálu, osadené verejné osvetlenie aj nové lavičky. Vďaka eurofondom sme zakúpili traktory a začalo sa aj s rozsiahlou rekonštrukciou skleníka, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Na jeseň sa bude pokračovať s celkovou obnovou parkového trávnika, kde pribudne aj závlahový systém,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že Spojená škola v Rakoviciach je centrom záhradníctva, aranžérstva a ovocinárstva pre celý Trnavský kraj.

Momentálne v jej areáli prebieha aj prestavba podkrovia existujúcej budovy, kde vznikne päť nových odborných učební, šatňa, sklad a sociálne zariadenie pre študentov. Súčasťou realizácie je aj vytvorenie hygienického zázemia pre imobilných, ktoré sa bude nachádzať na prízemí. V rámci rozvoja školy plánuje župa tiež výstavbu druhého skleníka spolu s vytvorením vonkajšej učebne. Takisto zrekonštruuje kotolňu, do ktorej zakúpi nové plynové kondenzačné kotly a  bude pokračovať aj v realizácií zážitkových enviro-edukačných plôch školského parku s vybudovaním vinohradu.

Okrem toho získala župa na projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia školy príspevok z eurofondov vo výške viac ako 1,1 milióna eur. Vďaka nemu boli zakúpené traktory a ďalšie pomôcky na vyučovanie a začalo sa aj s rekonštrukciou skleníka, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Popri prácach na skleníku prebiehajú aj práce na internáte, kde sa rekonštruujú kúpeľne a sociálne zariadenia pre študentov aj učiteľov. Zabezpečí sa aj bezbariérovosť, pričom bude vybudovaná exteriérová rampa a schodisková plošina pre imobilných.

V areáli Spojenej školy v Rakoviciach sa nachádza spoločensky hodnotný šesťhektárový prírodno-krajinársky park, jeho revitalizácia sa uskutočňuje aj pod dozorom Krajského pamiatkového úradu.

Kraj bude aj počas školského roka 2023/2024 podporovať študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. „Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu získať mesačné štipendium vo výške 50 eur. Navyše im župa poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch,“ doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda s tým, že v novom školskom roku sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 25 stredných škôl, z toho 17 župných a 8 súkromných.

Župa pokračuje v napĺňaní plánu na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a vonkajších športovísk v hodnote viac ako 7 miliónov eur. V kontexte začiatku školského roka bude v najbližších týždňoch slávnostne otvorené zmodernizované športovisko pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Taktiež bola nedávno dokončená aj druhá etapa rekonštrukcie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch a v spolupráci s mestom Trnava bol zrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

So začiatkom septembra tradične súvisí aj zmena cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Autobusy dopravcov ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica opäť prechádzajú do režimu školského roka.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW