Tradičný Akademický týždeň a početné množstvo programov

Publikované: 22.11.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Na veľkomederskej Obchodnej akadémii sa po mnohýkrát uskutočnila v dňoch 18.-22. novembra 2019 udalosť nazývaná Akademickým týždňom, ktorá mala bohatý program a tak všednosť jesenných dní spestrila bohatá nádielka programov. Tento týždeň sa zorganizovali Dni otvorených dverí, v rámci ktorých sa konali okrem najobľúbenejších študentských programov aj predstavenia domácej súťaže cvičných firiem. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa aj na prednáškach a cvičeniach.
V pondelok sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi predstavenie nového študentského riaditeľa a po ňom zábavný imatrikulačný program prvákov. Vo večerných hodinách sa žiaci zabávali na Plese bocianov. Pre prvákov to bola vhodná príležitosť skamarátiť sa so študentmi z vyšších ročníkov.
Domáca súťaž cvičných firiem prebehla v školskej telocvični v dňoch 19.-20. novembra 2019, kde štvrtáci predstavili svoje firmy, ktoré si vytvorili sami a mali si možnosť vyskúšať svoje odborné schopnosti , jazykové znalosti, ukázať dopodrobna vypracované katalógy, marketingové materiály a výzdobu výstavných stánkov. Hlavnú cenu (The Best Practice Firm) vyhrala firma
I-HOME, s.r.o., ktorej členovia budú reprezentovať našu školu na Medzinárodnej súťaži cvičných firiem v Győri.
Paralelne so súťažou cvičných firiem sa taktiež počas dvoch dní uskutočnili Dni otvorených dverí. Rodičia a deviataci mali možnosť nazrieť do tradičných vyučovacích hodín a dostali informácie o prijímacom konaní, potom si pozreli krátku prezentáciu o školskom živote a následne navštívili Výstavu a súťaž cvičných firiem. Dúfame, že záujemcov sme zaujali a presvedčili ich o výbere ďalšieho štúdia na našej škole.
Počas posledných dvoch dní Akademického týždňa sa študenti zúčastnili na rôznych prednáškach, cvičeniach a diskusiách, ktoré sa uskutočnili pomocou pozvaných hostí, z ktorých boli niektorí našimi absolventmi. Vo štvrtok motto dňa bolo: ,,Každý je zodpovedný za svoj osud.“ Žiaci sa stretli so psychológmi . V ten istý deň zavítal k nám Mihály Kurdics z Maďarska, ktorý mal zaujímavú prednášku na protidrogovú tému. Naši štvrtáci sa zúčastnili na workshope o finančnej gramotnosti.
V piatok sa žiaci zúčastnili na odborných prednáškach:
Zsuzsa Vörös, funkčný tréner - Tréning rozvoja osobnosti, Siedmy zmysel
Ing. Zuzana Kollárová, preventívna poradkyňa- Kariérové poradenstvo
Annamária Nagy, Internet: virtuálna realita versus skutočný život
Barbara Ábrahámová, absolventka OA - Ako ďalej po maturite?
Zsolt Kucsora - Stáť na zemi pevnými nohami - rozhovor s autorom knihy Eclipse
Iván Ollé, absolvent OA - Koníček na profesionálnej úrovni
V priebehu Akademického týždňa si každý mohol vybrať taký program, ktorý najviac zodpovedá jeho naturelu. Plánujeme podobný program zorganizovať aj v budúcom školskom roku.
Helena Mészárosová, učiteľka školy

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW