Trnavská župa hospodárila s prebytkom viac ako 17 mil. €

Publikované: 25.06.2019/ Aktualizované: 17.05.2022

Trnavský samosprávny kraj v roku 2018 hospodáril s prebytkom 17,3 mil. €. Poslanci tiež schválili štipendiá pre žiakov prvých ročníkov na podporu duálneho vzdelávania, návrhy na udelenie ocenení či spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu a modernizáciu  ciest II. triedy. Výrazné rozvojové investície smerujú do okresu Piešťany, v ktorom by malo vzniknúť nové zariadenie sociálnych služieb a kultúrno - kreatívne centrum. Rokovanie zastupiteľstva trnavskej župy sa uskutočnilo v meste Piešťany.

„Dnešné výjazdové rokovanie župného zastupiteľstva v meste Piešťany považujem za veľmi úspešné. Náš prvý rok v úrade TTSK sme hospodárili s prebytkom 17,3 mil. €. Prostriedky použijeme na tvorbu rezervného fondu a na fond pre zníženie investičného dlhu, ktorým chceme financovať rozvojové župné projekty,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Poslanci schválili dotácie na regionálny rozvoj, pre ktoré bolo v rozpočte TTSK na rok 2018 vyčlenených 500 tis. €. Podporených bolo 21 projektov. Trnavská župa tiež pomôže mestu Trnava a v priestoroch župnej Strednej priemyselnej školy bude zriadená dočasná školská jedáleň pre ZŠ Jána Bottu v Trnave, kým mesto nevyrieši problém so stravovaním pre žiakov základnej školy.

Trnavská župa zavádza nové štipendiá, a to pre žiakov prvých ročníkov stredných odborných škôl, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania – 50 € mesačne počas školského roka (10 mesiacov). Župa tiež pripravuje ďalšie opatrenia na podporu duálneho systému vzdelávania, a to v oblasti cestovania a ubytovania.
„Výjazdové rokovanie prináša aj výrazné investície do okresu Piešťany. Už v rozpočte na tento rok počítame  s financiami na projektovú dokumentáciu  pre zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb práve pre tento okres. Výbornou správou je, že poslanci schválili plán pre  vznik úplne novej kultúrnej inštitúcie, ktorá v Piešťanoch absentuje, a to kultúrno – kreatívne centrum, ktoré chceme vytvoriť vytvoriť v spolupráci s Iniciatívou ARTA,“ doplnil J. Viskupič.

Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu  budú realizované modernizačné projekty na úseku cesty horského priechodu Havran, ceste Lehnice – prieťah a úseku Horné Orešany – prieťah.

Do funkcie boli poslancami TTSK menovaní 17 riaditelia zariadení sociálnych služieb, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW