Trnavská župa má najlepšie finančné zdravie spomedzi všetkých krajov na Slovensku

Publikované: 22.12.2023/ Aktualizované: 03.01.2024

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšiu analýzu finančného zdravia miest a krajov za rok 2022. Z analýzy vyplýva, že Trnavský samosprávny kraj sa umiestnil na vedúcej pozícii v hodnotení so skóre 4,88 bodu, čím na čele rebríčka vystriedal Nitriansku župu. Inštitút pozitívne ohodnotil aj zníženie dlhu Trnavského kraja, ktoré bolo v roku 2022 na úrovni 33,05% v porovnaní s rokom predtým kedy dlh predstavoval 38,56%.

„Aj napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii, sme si zachovali zdravú finančnú kondíciu a máme priestor na realizáciu ďalších rozvojových aktivít. Napriek tomu, že samospráva dlhodobo zažíva ozaj náročné obdobie, sa nám počas predchádzajúcich rokov podarilo znížiť zadlženosť župy z úrovne 43,78% až na dnešných 32,5%. Takéto "zdravé" zadlženie má máloktorá župa. Vďaka racionálnemu hospodáreniu sme zvládli energetickú krízu, či prijímanie legislatívnych zmien, ktoré negatívne vplývali na vývoj daňových príjmov župy. Aj naďalej však čelíme rastu cien tovarov či služieb. Našou ambíciou je preto hospodáriť rozumne, aby bol rozsah poskytovaných služieb zachovaný. Využitie financovania z externých, najmä európskych zdrojov, považujeme za silné východisko zdravej hospodárskej kondície samosprávy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že uznanie patrí všetkým kolegom, pretože ide o výsledok spolupráce viacerých tímov na úrade, na čele s odborom financií.

V marci 2023 splatila župa poslednú splátku dlhov súvisiacich s reštrukturalizáciou Nemocnice s poliklinikou Skalica a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, ktoré na župu prešli v rokoch 2012 a 2013.

Krajskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní schválili rozpočet župy na rok 2024 s výhľadom do roku 2026. V nastávajúcom rozpočtovom období ostáva v oblasti dopravnej infraštruktúry prioritou rekonštrukcia mostov a modernizácia ciest II. a III. triedy na území kraja. Župný zásobník priorít je zostavený podľa akútnosti riešenia situácie jednotlivých úsekov. V sociálnej oblasti sa kraj zameria na rekonštrukciu aj výstavbu nových, kvalitných a plnohodnotných zariadení sociálnych služieb. Zámerom je pokračovať v deinštitucionalizácii, teda prechodu z inštitucionálnej (veľkokapacitnej) na komunitnú formu starostlivosti, ako aj napríklad v dokončení výstavby špičkového špecializovaného zariadenia pre klientov s rôznymi diagnózami pri obci Moravský Svätý Ján. V oblasti zdravotníctva plánuje župa v roku 2024 otvoriť nové Psychosociálne zariadenie v Trnave, ktorého súčasťou bude psychologická, psychiatrická ambulancia a psychiatrický stacionár.

Ako uviedla Júlia Virágová, poverená riadením Odboru financií Úradu TTSK, „rozpočet sme tvorili v neľahkej ekonomickej situácii. Napriek tomu som rada, že sa nám podarilo zostaviť realistický rozpočet, ktorý reflektuje  očakávanú situáciu v budúcom roku. Našim cieľom je zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v regióne, a pokiaľ to z hľadiska financií bude možné, prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu a zlepšeniu kvality života obyvateľov samosprávneho kraja.“

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW