Trnavská župa podporí participáciu mladých na verejných politikách

Publikované: 04.03.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
4. 3. 2019 – Trnavský samosprávny kraj podpísal memorandum o spolupráci s občianskymi združeniami Academia Istropolitana Nova, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a OLYMP-om združených do Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. 

 
„Cieľom našej spolupráce je zvyšovať záujem o ľudské práva, uplatňovanie demokratických princípov v praxi, ako aj zvyšovanie predpokladov mladých ľudí na to, aby mohli byť úspešní pri tvorbe politík. V rámci krajskej vedeckej čajovne alebo Olympiády ľudských práv chceme diskutovať so študentmi o tom, aké je dôležité ich zapájanie sa do samotnej tvorby verejných politík, a to tak na miestnej, regionálnej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni," povedal Viktor Maroši z Úradu TTSK.
 
Trnavský samosprávny kraj k realizácii projektu prispeje rôznymi formami podpory, ako napríklad prostredníctvom bezodplatného poskytnutia priestorov, podpory krajskej vedeckej čajovni v roku 2019 a krajských kôl Olympiády ľudských práv.
 
Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a realizovaného v rokoch 2018 – 2020.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW