Trnavská župa pomôže žiadateľom o európske finančné prostriedky

Publikované: 03.06.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

3. 6. 2019 – Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - Centrálny koordinačný orgán  organizuje informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty."
 
Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, možnostiach získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov, ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. 

Na tomto informačnom dni budú predstavené nasledovné priamo riadené programy:

Horizont 2020 -  program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia.  
Erasmus + - program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Kreatívna Európa - program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
LIFE - program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Informačný deň sa uskutoční  v Trnave 12. júna 2019 (streda) v priestoroch Úradu TTSK. 
V prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je potrebné sa zaregistrovať do 7. júna 2019 prostredníctvom elektronického formulára – Elektronický prihlasovací formulár.

Program informačného dňa

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW