Trnavský samosprávny kraj otvára na župných stredných školách 3 nové odbory

Od školského roka 2024/2025 župa ponúka všetkým budúcim stredoškoláčkam a stredoškolákom až tri nové študijné odbory, čím reaguje aj na požiadavky trhu práce.

1.Gymnázium Ladislava Novomeského Senica:

  • Odbor Gymnázium so zameraním na informatiku: Nový študijný odbor je navrhnutý tak, aby pripravil študentov na vysokoškolské štúdium a úspešné pôsobenie v oblastiach IT a STEM, s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku. Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje výučbu informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Rozvíja digitálnu gramotnosť a informatické myslenie prostredníctvom inovatívnych metód a nového predmetu – Informatika v prírodovedných predmetoch a matematike. Garantom nového študijného programu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

2. Stredná odborná škola technická Galanta:

  • Agromechatronik: Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení. Je súčasne kvalifikovaný aj ako obsluha vysokovýkonných zložitých mechanizačných zariadení v agrosektore. Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava:

  • Ochrana osôb a majetku: Absolvent je schopný vykonávať funkciu bezpečnostného samostatného pracovníka v organizácii, ktorá sa zaoberá ochranou osôb a majetku. Je tiež pripravený pre prácu vo firmách, ktoré sa zaoberajú ochranou a zabezpečením objektov, monitorovaním automobilov a osôb. Absolventi získajú vedomosti z teórie ochrany osôb a majetku, z náuky o zbraniach a strelive, technických a praktických prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov, z problematiky trestného a správneho práva, základov kriminalistiky. Okrem toho získajú znalosti potrebné na výkon činností v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v bezpečnostných službách, ako aj ďalšie činnosti v odborných útvaroch.

Prihlášky na všetky stredné školy si žiaci môžu podať najneskôr do 20. marca 2024.

 

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW