Krajskí poslanci zmenami rozpočtu zareagovali aj na zvýšenie cien energií a stavebných prác, schválili tiež nové koncepčné dokumenty na rozvoj cyklistickej dopravy

Publikované: 11.05.2022/ Aktualizované: 13.05.2022

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí v stredu 11. mája 2022 schválili navrhované zmeny rozpočtu. Z dôvodu zvýšenia cien energií bolo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vyčlenených dodatočných 615-tisíc eur. Ďalších 400-tisíc eur poslúži na finančné krytie výdavkov spôsobených podpisom dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Predmetom zasadnutia boli aj dokumenty týkajúce sa koncepčného rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturizmu na území kraja.

„Som rád, že zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 až 2023, ktorú vypracoval Slovenský cykloklub. Bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre ďalší rozvoj siete cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry. Dokument bol pripravený v úzkej spolupráci s obcami a mestami,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V rámci diskusie vystúpil aj poslanec zastupiteľstva mesta Trnava Marcel Krajčo, ktorý ocenil prijatie strategického dokumentu, na ktorom sa podľa jeho slov aj spolupodieľal. Vyzdvihol progres a zámery župy v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy.

Druhým koncepčným dokumentom, ktorý bol predmetom rokovania krajského zastupiteľstva, bola štúdia rozvoja cyklistickej dopravy. Dokument pochádza z dielne Cyklokoalície, ktorej zástupcovia ho aj prezentovali. Na základe analýzy reálnych dát o pohybe obyvateľov navrhuje koncentrovať výstavbu nových cyklotrás do intravilánov a okolia miest tak, aby bola ekonomicky efektívna aj spoločensky užitočná.

Poslanci odsúhlasili aj zámenu pozemkov s mestom Dunajská Streda, ktoré chce rozšíriť možnosti parkovania na Námestí sv. Štefana pri župnom Gymnáziu A. Vambéryho. Župa získa pozemky v areáli svojho Žitnoostrovského múzea.

Od Rehole menších bratov Františkánov župa kúpi pozemky pod športovým areálom Gymnázia I. Kupca v Hlohovci za 272-tisíc eur. Ako uviedol župan Viskupič, „týmto krokom sme dokončili vysporiadanie pozemkov v areáli nášho gymnázia. To znamená, že môžeme požiadať o stavebné povolenie, aby sme mohli čo najskôr začať s realizáciou rekonštrukcie ihrísk a atletického oválu. Odhadované náklady sú 700-tisíc eur a investícia je súčasťou balíka 13 projektov modernizácie športovej infraštruktúry pri našich stredných školách v objeme 7 miliónov eur.“

Nad rámec tohto balíka župa začala spoluprácu s mestom Trnava pri príprave zámerov na obnovu športovísk pri Gymnáziu J. Hollého a SOŠ elektrotechnickej v Trnave.

Nevyhnutnou reakciou na zvýšenie cien energií, stavebných a projekčných prác, respektíve materiálov, bola aj zmena rozpočtu. Som rád, že sme schválili aj navýšenie financií, ktoré využijeme na realizáciu rozvojových investícií, ako aj na riešenie havarijných stavov v školských, sociálnych a kultúrnych organizáciách. Neodkladnou opravou prejde napríklad strecha na budove bývalého Oláhovho seminára v správe Západoslovenského múzea v Trnave. Veľkú radosť mám z toho, že v Trnave vznikne talent centrum pre žiakov základných škôl, ktoré im bude pomáhať pri výbere strednej školy,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Dnešné rozhodnutie poslancov umožní spoluprácu medzi Trnavským samosprávnym krajom a taiwanským regiónom Yilan. Schválené memorandum predpokladá rozvoj spoločných aktivít v oblasti vedy a výskumu, výmenných pobytov študentov a mladých profesionálov, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory cestovného ruchu. Konkrétne pôjde napríklad o vyhotovenie a následné osadenie pamätníka Mórica Beňovského v prístave Su'ao. Socha a plánované sprievodné podujatia budú pripomínať 250. výročie priplávania rodáka z Vrbového na Taiwan.

V závere zasadnutia vystúpili pred poslancami aj rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik a rektor budapeštianskej Semmelweisovej univerzity Béla Merkely. Kardiológovi Merkelymu bol na slávnosti za prítomnosti zástupcov akademickej obce a trnavskej župy v aule Pázmáneum udelený čestný doktorát.

 

 

 

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW