TTSK: projekt modernizácie cesty v Lehniciach je ukončený

Publikované: 27.11.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
Cesta II/572 tvorí dôležité dopravné prepojenie Trnavského kraja s Bratislavským krajom smerom na hlavné mesto Bratislava, zároveň je dôležitým prepojením priemyselných zón a výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú na tejto trase, či už prekladisko kontajnerov, či priemyselné parky v meste Senec. Taktiež cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a ekonomických potrieb a je významnou aj z hľadiska verejnej osobnej dopravy.
Rekonštrukciou a modernizáciou cesty sa dosiahlo zlepšenie stavebno-technického stavu vozovky s pozitívnym dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky, a tým zníženie nehodovosti na predmetnom úseku, čím vznikla moderná a bezpečná komunikácia.
V rámci prác na projekte sa inštalovali aj moderné prvky pasívnej bezpečnosti ako meranie rýchlosti, či meranie teploty vozovky aj vzduchu.

Trnavský samosprávny kraj uzatvoril zmluvu o dielo so zhotoviteľom – spoločnosťou Skanska SK, na sumu 1 711 854 EUR, ktorú sa počas úspešnej implementácie projektu podarilo mierne znížiť. Dĺžka zrekonštruovanej a zrenovovanej cesty predstavuje 4,9 km. Projekt týmto prispieva k zlepšeniu podmienok a dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho systému dopravy a posilneniu regionálnej mobility.
Pred rekonštrukciou neboli na ceste dopravné subsystémy, prvky pasívnej bezpečnosti a stav cesty bol považovaný za havarijný.

V rámci prác sa na ceste inštalovali  moderné prvky pasívnej bezpečnosti ako meranie rýchlosti, meranie teploty vozovky a vzduchu.
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW