TTSK: Prostredníctvom bruselskej kancelárie sa župa podieľa na významných rozhodnutiach a dáva príležitosť aj študentom

Publikované: 04.02.2022/ Aktualizované: 22.02.2022

Vďaka aktivitám bruselskej kancelárie sa trnavská župa stala aj členom viacerých združení regiónov, napríklad v oblasti vylepšovania politiky súdržnosti alebo budúcnosti automobilového priemyslu.

„Napriek pandémií sa nášmu zastúpeniu v Bruseli podarilo etablovať, nadviazať kontakty a realizovať aktivity, ktoré napomáhajú k zlepšeniu postavenia Trnavského kraja v Európskej únií. Vďaka prítomnosti v centre diania a členstvu v rôznych združeniach si vymieňame skúsenosti a máme prístup k najaktuálnejším informáciám. Tie sprostredkovávame mnohým subjektom pôsobiacim v kraji. Zároveň má náš hlas väčšiu váhu pri presadzovaní záujmov, napríklad pri zefektívnení čerpania eurofondov a nástrojov obnovy a odolnosti,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že TTSK presadzuje myšlienku vytvorenia samostatného fondu pre regióny s výrazným automobilovým priemyslom po vzore európskeho fondu venovaného uhoľným regiónom (Fond spravodlivej transformácie).

V tejto súvislosti sa župa nedávno stala členom medziregionálnej skupiny Európskeho výboru regiónov s automobilovým priemyslom CoRAI (Committee of The Regions Automotive Intergroup) a aktívne sa zapája do prípravy vzniku Združenia automobilových zručností ASA (Automotive Skills Alliance).

„Na príprave na transformáciu automobilového priemyslu spolupracujeme s deviatimi regiónmi z Francúzska, Nemecka, Španielska, Švédska či Talianska. Naším spoločným cieľom je vytvoriť päť pilotných regionálnych projektov, a nové atraktívne pracovné miesta. Prioritou do budúcnosti bude nastaviť vzdelávacie a tréningové programy tak, aby obyvatelia Trnavského kraja mohli pracovať v zelenších a bezuhlíkových odvetviach,“ avizovala zástupkyňa TTSK v Bruseli Michaela Paľašová.

Bruselská kancelária TTSK organizovala v minulom kalendárnom roku napríklad aj workshop na tému občianskej participácie, kde vystúpili predstavitelia regiónov z Chorvátska, Rakúska, Španielska a Talianska. Podujatie sa konalo v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest, do ktorého sa župa prostredníctvom svojho zastúpenia zapojila už po druhýkrát.

Okrem toho Zastúpenie TTSK spolupracuje s univerzitami v Trnavskom kraji. Vďaka jeho úsiliu sa akademické subjekty zapojili do konzorcií partnerov dvoch projektov na podporu zručností v oblasti chemického priemyslu a mobility. Navyše, trnavská župa ponúka aj možnosť atraktívnej stáže vo svojom zastúpení, ktorú na prelome rokov využila prvá stážistka.

O činnosti Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli v predchádzajúcom roku budú informovaní krajskí poslanci na najbližšom rokovaní Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutoční v stredu 9. februára 2022 o 13. hodine. Program a materiály rokovania sú zverejnené na https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/zastupitelstvo.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW