Týždeň slovenských knižníc 2019

Publikované: 27.02.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Vyhlasovateľom tejto tradičnej propagačnej aktivity slovenských knižníc je Slovenská asociácia knižníc. Aj tento jubilejný 20. ročník sa koná pod hlavným mottom: Knižnice pre všetkých.

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne. Registruje spolu 10 399 čitateľov, čo predstavuje 16,26 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta. Knižnicu navštevuje 2 689 detí do 15 rokov, čo je približne 28,55 % z počtu detí do 15 rokov v meste Trnava. Knižnicu v roku 2018 fyzicky navštívilo 125 018 návštevníkov, to znamená, že priemerná denná návštevnosť bola 399 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 264 017 výpožičiek, čo je 843 výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 221 353 návštevníkov, čo je priemerne 606 virtuálnych návštevníkov denne.

V roku 2018 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave realizovala spolu 655 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäti, školenia, voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov dve čísla časopisu Čaruška, tradičný Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2019, HUMOR_ZASINÁČ 2018: Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, informačnú publikáciu o knižnici v angličtine The Library of Juraj Fandly in Trnava – Navigator, Výskum čítania mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji – Interpretácia výsledkov výskumu čítania mládeže vo veku 13-17 rokov.

 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4. marca 2019 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave besedou s Ivanom Štrpkom, básnikom, textárom, esejistom, prozaikom, prekladateľom a redaktorom, ktorý do literatúry vstúpil ako príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci.

 

Program Týždňa slovenských knižníc 2019 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

 

PRE DOSPELÝCH

 

4. marec - pondelok

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019. Vyhlásenie vedomostnej a výtvarnej súťaže pre deti základných škôl MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK A MY PO JEHO STOPÁCH.

BESEDA S BÁSNIKOM IVANOM ŠTRPKOM – ŽIŤ SVOJU BÁSEŇ. Moderátor Oliver Rehák, hudba Imrich Farkas. Pripravené v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave v rámci propagácie pôvodnej slovenskej literatúry pre študentov SŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

10.00 hod. – Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika v Trnave, Trojičné nám. 2

 

5. marca 2019 - utorok

MOZGOVÝ JOGGING

Stretnutia určené seniorom, ktorí si chcú osvojiť techniky trénovania pamäti a ich využitie v každodennom živote. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedie certifikovaný tréner pamäti.

9.00 – 11.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

6. marca 2019 - streda

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Vzdelávací počítačový kurz pre začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, s internetom a e-mailom. Kurzy sú určené pre seniorov, ktorí ešte neprišli do kontaktu s počítačom, prípadne s ním pracovali veľmi málo. Účastníci kurzu sa oboznamujú so základmi práce s počítačom (písanie a úprava textov, vloženie a úprava obrázku, práca s webom a elektronickou poštou).

10.00 – 11.30 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

7. marca 2019 - štvrtok

SVIŇA

Stretnutie so spisovateľom Arpádom Soltészom. Moderuje Dado Nagy. Podujatie sa koná v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

16.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave

 

PRE DETI

 

6. marca 2019 – streda

CERUZKO A FARBIČKA

Interaktívne vystúpenie pre najmenších čitateľov v rámci cyklu podujatí Maličkí a mamičky.

11.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

8. marca 2019 – piatok

MÔJ ŽIVOT S HUDBOU

Stretnutie  s mladou bubeníčkou Nikoletou Šurinovou, víťazkou súťaže Česko Slovensko má talent 2018.

10.00 hod. - hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5

 

8. marca 2019 – piatok

POŠTÁR SLIMÁK OLIVER

Stretnutie detí so spisovateľom Ľubošom Bohunickým.

10.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1

 

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS CELÉHO TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

KOLEKTÍVNA NÁVŠTEVA KNIŽNICE v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1,  v pobočke Prednádražie, Mozartova 10, v pobočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 a v hudobnom oddelení na Ul. M. Schneidra-Trnavského 5.

Termín prosíme dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom.

JEDNORAZOVÝ VSTUP ZADARMO

AMNESTIA NA POKUTY

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZŠ BEETHOVENOVA UL. TRNAVA   v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1

 

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA VOĽNÝ!

 

 

Kontakt:

Mgr. Emília Dolníková

Mobil: 0911 098664

tel.  033/5511782

www.kniznicatrnava.sk

e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk; kniznicatrnava@zupa-tt.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW