Uchádzajte sa o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Župa z neho prerozdelí 400-tisíc eur

Publikované: 04.03.2024/ Aktualizované: 07.03.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj otvára v pondelok 4. marca 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Žiadateľmi môžu byť obce, mestá a organizácie na území kraja. Cieľom župy je podporiť ich aktivity, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál. Žiadosti je potrebné zaregistrovať elektronicky od 7. do 22. marca 2024. Pre tento účel župa z rozpočtu vyčlenila 400-tisíc eur, a organizuje aj sériu informačných stretnutí s verejnosťou v ôsmich mestách  kraja.

 „Prostredníctvom Fondu na rozvoj Trnavského kraja podporujeme projekty, ktoré potrebujú na svoju realizáciu väčšie finančné krytie. V tomto ročníku sme sa rozhodli vyčleniť 400 tisíc eur a prerozdelíme ich medzi najlepšie zámery s regionálnym, nadregionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom. Ide napríklad o aktivity spojené s rozvojom infraštruktúry, rekonštrukciou hradov, ale aj známych kultúrnych pamiatok či rozvojom občianskej spoločnosti. V minulom roku sa do výzvy prihlásilo viac ako 100 žiadateľov s projektmi, z ktorých sme vybrali 34 najlepších. Som presvedčený, že aj vďaka nápadom ľudí z obcí, miest a organizácii v našom kraji spoločne dokážeme jednotlivé regióny rozvíjať ,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 7-tisíc eur a zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  vo výške minimálne 5 % z celkovej výšky poskytnutého grantu.

Obce, mestá a organizácie sa môžu so svojimi projektmi zapojiť do piatich špecifikovaných oblastí. Ide napríklad o rozvoj jednotlivých regiónov v kraji či rekonštrukciu a vybudovanie verejnej infraštruktúry. Tou je napríklad obnova objektu s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva, verejné vodovody a kanalizácia alebo dopravná, sociálna či športová infraštruktúra. Žiadatelia sa môžu uchádzať o grant aj s projektmi zameranými na environmentálne aktivity, podporu práce s mládežou a rozvoj občianskej spoločnosti, vytváranie centier stretávania sa mládeže či revitalizáciu a vytvorenie verejných priestranstiev, turistických bodov, športovísk a podobne.

V minulom roku župa podporila 34 úspešných žiadateľov a ich projekty. Medzi najvyššie hodnotenými zámermi bol v minulom roku aj projekt mesta Holíč, na pokračovanie revitalizácie židovského cintorína,  ale aj pokračovanie rekonštrukcie hradu Korlátka. Župa prispela aj na rekonštrukciu Námestia Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi.

Sumou 45 tisíc eur župa podporila napríklad  obnovu fasády zvonice v meste Vrbové, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. Rekonštrukcia Synagógy Šaštín – Stráže  pokračuje aj vďaka tejto dotačnej schéme, pričom z nej župa na tento projekt vyčlenila 15-tisíc eur. Obec Chtelnica uspela so zámerom vybudovania cyklotrás vo svojom katastrálnom území. Financie vo výške 25-tisíc eur využije na vypracovanie projektovej dokumentácie a po získaní grantu vybuduje 50 kilometrov cyklotrás.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez formulár dostupný na webe trnavskej župy. Žiadosti o poskytnutie grantu je potrebné zaregistrovať najneskôr do 22. marca 2024.

Verejné stretnutia:

4. marec (pondelok), 15:30 hod. – Senica (DAV, Sadová 641/18)

6. marec (streda), 15:00 hod. – Dunajská Streda (Žitnoostrovská knižnica)

7. marec (štvrtok), 15:30 hod. – Trnava (Úrad TTSK, Starohájska 10)

8. marec (piatok), 15:30 hod. – Hlohovec (Vinohradská 1358/5)

11. marec (pondelok), 15:30 hod. – Galanta (mestský úrad)

13. marec (streda), 15:30 hod. – Piešťany (Arta)

14. marec (štvrtok), 15:30 hod. – Skalica (Gorkého 27)

15. marec (piatok), 15:30 hod. – Sereď (Dionýza Štúra 759/35 (kino Nova)

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW