Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu TTSK

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Trnavský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania obstaráva Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom spracovateľa Konceptu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo  11.3.2013 pre obce a mestá TTSK a pre zainteresované orgány a organizácie, fyzické a právnické osoby a širokú verejnosť  v zasadačke Obvodného úradu Trnava.
Ďalšie prerokovanie sa konalo 18. marca 2013 na Úrade TTSK pre pozvaných poslancov TTSK a zamestnancov úradu. Rokovania sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš a riaditeľ Úradu TTSK Dušan Guťan.
Komplexná dokumentácia Konceptu Územného plánu regiónu TTSK je zverejnená na internetovej stránke Úradu TTSK http://www.trnava-vuc.sk/sk/uzemne planovanie/pripravovany-novy-uzemny-plan-regionu-ttsk a zároveň je dokumentácia k dispozícii na Úrade TTSK, na odbore územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava (kontaktná osoba Ing. Oľga Sersenová, č. t. 033/55 59 560).
Pripomienky je možné zaslať v termíne do 26.03.2013 alebo do 30 dní od písomného doručenia oznámenia na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW