Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Publikované: 18.07.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval v zmysle zákona  č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vypracoval Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 Zmena a doplnok č.2“. 
Oznámenie  spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na webovom sídle Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Trnavského samosprávneho kraja na tomto odkaze.

Oznámenie o zmene strategického dokumentu je prístupné tu.

Verejnosť môže v zmysle § 6 ods.6 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia 18.07.2019). 

Miesto  konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určil podľa § 6 ods. 4 zákona, že  z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie v nasledovných vybraných obciach:

1.     Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
2.    Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
3.     Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
4.     Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
5.     Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
6.     Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
7.    Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
8.     Mesto Galanta, Mierové nám. 940/01, 924 18 Galanta
9.     Mesto Sereď, námestie republiky č.1176/10, 926 01 Sereď
10.     Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
11.    Mesto Dunajská Streda, Hlavná č.50/16, 929 01 Dunajská Streda
12.    Mesto Šamorín, Hlavná č.37, 931 01 Šamorín
13.    Mesto Gabčíkovo, Hlavná č.1039/21, 930 05 Gabčíkovo
14.    Mesto Veľký Meder, Komárňanská č.207/9, 932 01 Veľký Meder
15.    Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
16.    Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549,908 41 Šaštín-Stráže
17.    Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
18.    Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW