Výsledky výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2018

Publikované: 08.03.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
8. 3. 2018 – Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 58. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2018.

 
Tohtoročný 58. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2018 oboslalo 43 autorov s celkovým počtom 298 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 141 farebných a 104 čiernobielych fotografií a 5 multimediálnych prezentácií od 35 autorov. V kategórii juniorov (autorov od 16 do 21 rokov) – 5 farebných fotografií a 5 čiernobielych fotografií od 1 autora a (autorov do 16 rokov) – 13 čiernobielych a 25 farebných fotografií, od 7 autorov.
 
Odborná porota v zložení Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:
 
V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:
v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
2. miesto: Ľubomír Švec, Koválovec
3. miesto: Rudolf Podolský, Senica
Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Ľubomír Jarábek, Senica; Tomáš Jurovatý, Senica; Yvet Tóth, Častkov
 
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Tomáš Jurovatý, Senica
2. miesto: Lucia Kuklišová, Senica
3. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica; Jaroslav Zloch, Senica
Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Eliška Gáfriková, Senica; Pavol Vandelia, Senica
 
 
V skupine autorov od 16 do 21 rokov:
Diplom a cenu: 
Lukáš Ludva, Senica za kolekciu čiernobielych a farebných fotografií
 
V skupine autorov do 16 rokov:
v kategórii čiernobiela fotografia:
Diplom a cenu:
Filip Kalka, Koválov
 
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu: Janis Janák, Senica
 
v kategórii multimediálnej prezentácie:
Diplom a cenu: Tomáš Bilka, Senica
 
Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 109 fotografií od 41 autorov.
Slávnostné otvorenie výstavy za účasti primátora Senice Mgr. Branislava Grimma, s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila žiačka ZUŠ Senica Mária Karásková (flauta), pod pedagogickým vedením Mgr. Ondreja Hluchého, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 2. 3. 2018 o 17.00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.30 hodine odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. Art. Petrou Cepkovou, ArtD., Mgr. Rudolfom Lendelom a doc. MgA. Jozefom Sedlákom.
 
Výstava je sprístupnená verejnosti do 29. 3. 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hodiny.
 
Tlačová správa: ZOS Senica

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW