Zasadnutie Zastupiteľstva TTSK v Holíči

Publikované: 08.06.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

8. 6. 2016 – Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) svoje 17. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK mali v Holíči v priestoroch zrekonštruovanej tabačiarne Holíčskeho zámku.

Na úvod prerokovali záverečný účet kraja za rok 2015 a prenájom častí pozemkov pre nájomcu Obec Dolný Štál pre budúcu cyklotrasu a vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami a verejnými priestranstvami obce Petrova Ves. Zo siete stredných škôl a školských zariadení vyradili jedáleň  Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Odobrili  vstup Trnavského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje."

Zo schváleného záverečného účtu vyplýva, že TTSK hospodáril v minulom roku s prebytkom. „V prvom rade ho zapájame do aktivít, ktoré súvisia s rekonštrukciami ciest a s investičnými aktivitami v našich domovoch sociálnych služieb, školách a kultúrnych zariadeniach," povedal predseda TTSK Tibor Mikuš. Zároveň objasnil situáciu okolo Strednej odbornej školy v Galante. „Posudzujeme možnosť spolupráce s podnikateľskou sférou a odborníkmi vo vysokoškolskom vzdelávaní. Všetko záleží od toho, aké garancie dajú tí, ktorí navrhujú novú spoluprácu. Usilujeme o skvalitnenie vzdelávania. Duálne vzdelávanie môže pomôcť uplatniteľnosti absolventov na trhu práce."

Poslanci si na záver vypočuli rad informácií, napríklad o účtovnej závierke Nadácie DAR, o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK, o finančnom stave v implementácii investičných projektov kraja realizovaných v rámci Regionálneho operačného programu a o Ekologickom čine minulého roka 2015.

Po zasadnutí Zastupiteľstva TTSK bola Pamätnou  medailou predsedu TTSK odmenená za aktívnu prácu v prospech občanov kraja bývalá poslankyňa NR SR Viera Kučerová.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW