Župa hospodárila rozumne a s prebytkom, výrazne znížila zadlženie

Publikované: 22.06.2022/ Aktualizované: 23.06.2022

Trnavský samosprávny kraj hospodáril v kalendárnom roku 2021 s prebytkom vo výške takmer 14 miliónov eur. Až 11,3 milióna eur použije na krytie splátok úverov a na výdavky spojené s infláciou. Zámer odobrili krajskí poslanci na svojom zasadnutí v stredu 22. júna 2022.

„Dnes sme schválili posledný záverečný účet v tomto volebnom období. Veľmi ma teší, že aj napriek externým vplyvom sme minulý rok hospodárili rozumne a dosiahli sme prebytok takmer 14 miliónov eur. Veľkú časť z neho však už zapájame do rozpočtu, aby sme kryli investície, ktoré prenášame z minulého roka. Dofinancujeme aj plánované investície do rekonštrukcie ciest a mostov alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie. V kontexte očakávaného negatívneho vplyvu legislatívnych zmien na náš rozpočet sa nám podarilo vytvoriť priestor na financovanie budúcoročných rozvojových zámerov, ako napríklad výstavbu hokejovej akadémie v Trnave, novej knižnice v Galante či zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa v predchádzajúcom roku hospodárila s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7,3 mil. eur. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov išlo o prebytok 4,1 mil. eur. Po započítaní kladného výsledku finančných operácií v objeme 9,9 mil. eur dosiahla prebytok takmer 14 mil. eur.

Krajskí poslanci schválili zámer rozdelenia prebytku tak, že 12 mil. eur nasmerovali do rezervného fondu. 1,2 mil. eur poputuje na úhradu preukázanej straty dopravcov. 500-tisíc eur župa použije na tvorbu peňažného fondu na zníženie investičného dlhu a ďalších 300-tisíc eur je určených na tvorbu peňažného fondu nových strategických investícií.

K záverečnému účtu zaujala stanovisko hlavná kontrolórka TTSK, ako aj Rada pre rozpočet TTSK, ktorá je od roku 2019 zložená z renomovaných ekonómov. Rada skonštatovala, že kraj opäť zvýšil kvalitu spracovania dokumentu, ktorá ide „nad rámec bežného štandardu rozpočtových dokumentov samospráv v Slovenskej republike.“ Poslanec Vladimír Butko v rozprave vyzdvihol prácu župana a úradu najmä v pandemickej dobe. Ocenil, že župa bola schopná výrazne znížiť zadlženosť.

Predmetom posledného zasadnutia krajského zastupiteľstva pred letom bola aj zmena rozpočtu. V jej rámci sa do rozpočtu zapojilo 11,3 mil. eur. Z toho vyše 5 mil. eur župa použije na krytie splátok úverov, ktoré boli doteraz kryté z daňových príjmov. V súvislosti s rastom cien materiálov, energií a stavebných prác, župa navýši rozpočet na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostov o tri milióny eur na 18,6 milióna eur. Na dofinancovanie eurofondových projektov najmä v oblasti vzdelávania, kultúry a využívania obnoviteľných zdrojov energie pôjde ďalší milión eur. Sumu 100-tisíc eur chce župa vyčleniť na prípravu nových projektov debarierizácie stredných škôl, ktoré budú financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Z daňových príjmov župa vyčlenila aj 600-tisíc eur na modernizáciu plavárne MTF v Trnave a zastrešenie mestskej ľadovej plochy v Dunajskej Strede. Podľa župana Viskupiča, „sľúbili sme, že tieto projekty podporíme, ak uspejú vo výzve Fondu na podporu športu. To sa stalo, takže do Trnavy poputuje 400-tisíc eur  na rekonštrukciu plavárne a do Dunajskej Stredy 200-tisíc eur na zveľadenie zimného štadióna.“

Na margo hospodárenia kraja v uplynulých piatich rokoch župan Viskupič uviedol, že „v roku 2017 bola trnavská župa najzadlženejšou. Bola na úrovni 46,7 % vrátane dlhu nemocníc. Našou primárnou úlohou bolo zastabilizovať financovanie. Vďaka zodpovednému rozpočtovaniu sa na konci tohto roka dostaneme len na 33 %, čo je výborný výsledok. Ďalej sme viac ako stisícnásobili objem peňažných fondov a účty rozhodneme nenecháme vydrancované. Keďže minulé vedenie nám zanechalo len 29-tisíc eur. Reštrukturalizovali sme aj načerpané úvery a za výhodných podmienok sme načerpali nové finančné výpomoci. Ozdravením financií sme teda zabezpečili udržateľný rozvoj kraja vo všetkých oblastiach. Navyše sme si vytvorili priestor na zachovanie rozsahu investícií i služieb, ktoré župa poskytuje.“

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW