Župa má aktualizovanú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a vypracovala aj unikátnu štúdiu

Trnavský samosprávny kraj sa v ostatnom období zameral na prípravu koncepčného rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturizmu na svojom území. V spolupráci s renomovanými občianskymi združeniami aktualizovala svoju stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy na roky 2018-2023 a súčasne vypracoval štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy na svojom území.

„V období nášho nástupu do župy patrila oblasť cyklodopravy medzi tie najzanedbanejšie. Chýbali konkrétne projekty, ako aj vízie a plány. Som preto rád, že sme urobili kus práce, ktorej výsledkom je výstavba cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry či obnova cykloturistického značenia. Paralelne sme pripravili aj koncepčné dokumenty. Do aktualizácie stratégie, ktorú spracoval Slovenský cykloklub, sme intenzívne zapojili obce aj mestá, ktoré tiež môžu žiadať o nové eurofondy a prostriedky z plánu obnovy. Dôležitá totiž bude koordinácia jednotlivých zámerov tak, aby sa vzájomne užitočne dopĺňali. Obyvateľom chceme ponúknuť reálnu, bezpečnú a komfortnú alternatívu k cestovaniu autom,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Komplementárnym dokumentom ku stratégii je Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorá vznikla v spolupráci s Cyklokoalíciou. Tento unikátny materiál kladie dôraz na princípy hodnoty za peniaze, teda navrhuje finančne efektívne riešenia so spoločenskou návratnosťou investícií do rozvoja cyklistickej dopravy.

„Na základe analýzy dát o mobilite obyvateľov v štúdii navrhujeme koncentrovať podporu cyklistickej dopravy do intravilánov obcí a okolia miest v kraji. Práve takéto riešenia majú najvyššiu hodnotu za peniaze. Inak povedané, pozitívne ovplyvnia široké spektrum obyvateľov za efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov. Cielenými investíciami tam, kde o to ľudia majú záujem, chceme prispieť k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová. Ako príklad uviedla potenciál trás v okolí Jaslovských Bohuníc. Trnavský samosprávny kraj tento rok z vlastného rozpočtu postaví 1,9-kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi obcou a atómovou elektrárňou. V ďalšej fáze sa počíta s prepojením Jaslovských Bohuníc, Malženíc a Trnavy.

Oba dokumenty budú predmetom 30. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 o 13. hodine v zasadacej miestnosti Úradu TTSK na Starohájskej 10 v Trnave.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW