Župa očakáva výrazné výpadky príjmov na budúci rok, vďaka dobrému hospodáreniu bude pokračovať v modernizácii

Publikované: 07.12.2022/ Aktualizované: 13.12.2022

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na zasadnutí  v stredu 7. decembra 2022 jednohlasne schválili návrh rozpočtu na obdobie rokov 2023 až 2025. V kontexte aktuálnej hospodárskej situácie je rozpočet zostavený realisticky, pričom zabezpečí pokračovanie v modernizácii kraja.

„Dobré časy sme využili na ozdravenie financií župy. Vďaka zodpovednému hospodáreniu sme pripravení zvládnuť energetickú krízu a obdobie dvojcifernej inflácie. K príprave rozpočtu sme pristúpili realisticky, napriek tomu je napätý. Na budúci rok totiž očakávame výrazne nižší rast daňových príjmov a zároveň výrazne vyššie výdavky. Rozsah a kvalita poskytovaných verejných služieb ostávajú zachované. Zohľadnili sme pritom nárast cien tovarov, služieb a energií či valorizáciu miezd,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že kraj ostáva pripravený flexibilne reagovať na vývoj daňových príjmov prostredníctvom zmien v rozpočte v priebehu roka.

K návrhu rozpočtu zaujala stanovisko hlavná kontrolórka aj nezávislá Rada pre rozpočet TTSK. Ocenili prehľadnosť a erudovanosť materiálu, ako aj progres, ktorý župa urobila pri príprave programového rozpočtu.

Ako dodal župan Viskupič, „Napriek situácii zachovávame aj kapitálový rozpočet.  Budeme pokračovať v modernizácii kraja prostredníctvom dokončenia pripravených a rozbehnutých projektov. Plánujeme postaviť napríklad telocvičňu v Senici a zrekonštruovať ihrisko v Hlohovci. V Trnave máme zámer na úpravu záhrad a okolia Západoslovenského múzea. Budeme pokračovať vo výstavbe depozitára pri Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede a rozšírime napríklad zariadenie sociálnych služieb v Šoporni.“

Tematicky sa župa zameria na rozširovanie portfólia poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj na motiváciu lekárov pracovať na jej území. V oblasti sociálnej starostlivosti sa kraj zameria na rozširovanie kapacít, napríklad prostredníctvom výstavby zariadenia v Moravskom Svätom Jáne v hodnote 7 miliónov eur. Pokračovať bude aj v rozvoji systému duálneho vzdelávania a podpore študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch.

Nový rozpočet počíta aj so systematickým rozvojom cestovného ruchu a ponúkaním zážitkov domácim aj zahraničným turistom, s čím úzko súvisí napĺňanie potenciálu Letiska Piešťany ako vstupnej brány do širšieho regiónu.

Medzi prioritami kraja bude modernizácia ciest a mostov. Na budúci rok začneme s realizáciou modernizácie cesty v Dolných Orešanoch, a tiež pri Šoporni vrátane mosta cez potok Jarčie. Ďalšie projekty sa týkajú rekonštrukcie prieťahu obce Lehnice alebo mosta v Horných Orešanoch. Pokračovať bude aj výstavba cyklotrás, najmä popri riekach Morava a Váh, ale napríklad aj medzi obcou Jaslovské Bohunice a atómovou elektrárňou.

Na napĺňanie svojich zámerov bude kraj využívať aj externé, najmä európske zdroje financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW