Župa podporí rozvoj zdravotníctva dotáciami v objeme 200-tisíc eur

Publikované: 18.01.2022/ Aktualizované: 22.02.2022

Župa týmto spôsobom reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre deti i dospelých. Žiadosti o dotácie z celkového objemu 200-tisíc eur je možné podávať priebežne až do 15. decembra 2022.

„Jednou z našich najvyšších priorít je starostlivosť a ochrana zdravia obyvateľov. A to nielen v kontexte pretrvávajúcej pandémie. V kraji dlhodobo zaznamenávame nedostatok všeobecných lekárov, pričom ich priemerný vek sa postupne zvyšuje. Lekári pre dospelých majú v priemere 56 rokov a tí pre deti a dorast až 63 rokov, čo predpokladá ich skorý odchod do dôchodku. Preto som rád, že pokračujeme v motivácií mladých a nových všeobecných lekárov dotáciami v celkovom objeme 200.000 eur, uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Cieľom dotačnej výzvy je zvýšenie motivácie nových lekárov, aby dlhodobo poskytovali zdravotnú starostlivosť v Trnavskom kraji. Do výzvy sa môžu zapojiť v z piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

„Začínajúcim lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť ambulanciu takzvane na zelenej lúke, prispejeme na potrebné vybavenie 20-tisíc eur. Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15-tisíc eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov,“ doplnila riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

O dotácie v odhadovanej výške 5-tisíc eur môžu žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých, ktorým župa pripravila aj bonus k mzde až do výšky 8.400 eur ročne.

Prehľad jednotlivých druhov dotácií:
1, Jednorazový príspevok pre výučbové zdravotnícke zariadenie v maximálnej výške 5-tisíc eur.
2, Príspevok k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria v maximálnej výške 8.400 eur za kalendárny rok (t. j. 700 eur mesačne).
3, Jednorazový náborový príspevok pre poskytovateľa – špecialistu po prevzatí ambulancie od poskytovateľa VLD (všeobecní lekári pre dospelých) alebo poskytovateľa VLDD (všeobecní lekári pre deti a dorast) alebo po zmene už jemu skôr vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (zmena/rozšírenie odborného zamerania o všeobecnú ambulanciu alebo všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast) v maximálnej výške 5-tisíc eur.
4, Jednorazový príspevok pre nového poskytovateľa VLD alebo nového poskytovateľa VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15-tisíc eur.
5, Jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria na vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20-tisíc eur.

Konkrétne informácie o poskytovaní dotácií sú zverejnené na webovej stránke župy.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW