Župa požiada o finančný príspevok na novú telocvičňu v Senici, zakúpi pozemky na nové zariadenia sociálnych služieb v Medveďove

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa na svojom 4. riadnom zasadnutí v stredu 29. marca 2023 zaoberali kúpou vhodných pozemkov s cieľom skvalitnenia sociálnej starostlivosti o klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, aj zverením pozemkov a budovy na Školskej ulici v Galante do správy Galantskej knižnice.

Náš Domov sociálnych služieb v Medveďove na jeseň minulého roka požiadal o príspevok z Plánu obnovy na vybudovanie dvoch zariadení podporovaného bývania s celkovou kapacitou 24 miest. Pôjde o novú službu, po ktorej je dopyt. Nakoľko Trnavský samosprávny kraj nie je vlastníkom vhodných pozemkov pre realizáciu tohto zámeru, pristúpili sme k ich kúpe za cenu určenú znalcom. Tieto náklady sú oprávnenými výdavkami v rámci výzvy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Krajskí poslanci odsúhlasili aj zverenie pozemkov a budovy na Školskej ulici v Galante do správy Galantskej knižnice. Zámerom župy je v areáli susediacom s parkom Neogotického kaštieľa postaviť úplne novú a modernú budovu knižnice, ktorá by mala byť prvou novopostavenou budovou verejnej knižnice na Slovensku od roku 1989. V marci bola vyhlásená verejná architektonicko-urbanistická súťaž návrhov, ktorá je otvorená do 13. júna 2023, pričom jej výsledky budú známe v lete tohto roka.

Jedným z bodov zasadnutia bol aj návrh na administratívne spojenieStrednej odbornej školy chemickej v Hlohovci a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci, ktoré sídlia v jednej budove. Župní poslanci schválili podanie žiadostí súvisiacich s týmto krokom z praktických dôvodov v záujme zabezpečenia zníženia organizačnej, personálnej a administratívnej náročnosti fungovania organizácií. Spojená škola v Hlohovci s dvoma organizačnými zložkami a školskou jedálňou by mala fungovať od septembra, pričom sa podmienky pre študentov nezmenia, na ich vysvedčení bude uvedený názov organizačnej zložky školy.

Súhlas od poslancov dostal aj návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, a to v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Ako povedal župan Viskupič, „opäť sa budeme uchádzať o príspevok z Fondu na podporu športu, podobne ako v prípade novej telocvične pri župnom Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede, ktorú čoskoro otvoríme. Tentokrát je naším zámerom postaviť novú telocvičňu v Senici, ktorej výstavba by mala stáť 2,2 milióna eur. Plánujeme požiadať o príspevok v maximálnej výške, teda 1,1 milióna eur.“ Projekt výstavby telocvične v Senici je zaradený v 7-miliónovom balíku investícií do rozvoja športovej infraštruktúry pri 13-tich župných stredných školách. Kraj chce výstavbu spolufinancovať z rozpočtu župy, z ktorého bolo na tento účel vyčlenených 1,1 milióna eur.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky hlasovania Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027. Rada partnerstva schválila Integrovanú územnú stratégiu, a tiež projektový zásobník na toto obdobie. Nasledovať bude tvorba projektových balíkov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW