Župa uspela so žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu, v Dunajskej Strede stavia novú telocvičňu

Trnavský samosprávny kraj sa zapojil do druhej výzvy Fondu na podporu športu s projektom vybudovania novej telocvične pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Župa na tento zámer z fondu získala viac ako 520-tisíc eur, pričom celková cena stavebných prác, ktoré prebiehajú od januára 2022, je určená predbežne na 867-tisíc eur.

„Projekt novej telocvične pri župnom Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede s vyučovacím jazykom slovenským bol vyhodnotený ako jeden z najlepších v rámci tejto výzvy. Teším sa, že sme so žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu uspeli už po druhýkrát. Minulý rok sme získali 430-tisíc eur na výstavbu telocvične v Gbeloch. Obe investície sú súčasťou rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry pri našich stredných školách v hodnote viac ako 7 miliónov eur. Moderné a funkčné priestory v rôznych častiach Trnavského kraja budú slúžiť tak študentom, ako aj širokej verejnosti,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Objekt telocvične bude pozostávať z dvoch častí, a to z hracej plochy a sociálnej časti. Hracia plocha, šatne so sprchami pre študentov a študentky a miestnosť so športovým náradím sa bude nachádzať na prízemí. Na vrchnom poschodí vznikne technická miestnosť, strojovňa vzduchotechniky a učebňa gymnastiky. Stavebné práce by mali byť dokončené tento rok.

Vo výzve uspeli aj ďalšie dva projekty, ktoré okrem dotácie z Fondu na podporu športu získajú aj prostriedky od župy v celkovej hodnote 600-tisíc eur. Na rekonštrukciu plavárne v areáli Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technologickej univerzity v Trnave kraj prispeje 400-tisíc eurami. Na prekrytí ľadovej plochy v Dunajskej Strede sa bude župa podieľať sumou 200-tisíc eur. Župan Viskupič doplnil, že „šport je odvetvím, v ktorom sa ťažko hľadajú peniaze. Nám však záleží nám na rozvoji možností športového vyžitia a zdravého životného štýlu obyvateľov. To platí dvojnásobne v prípade dlhodobo nedostatkovej infraštruktúry. Preto sme sa rozhodli finančne podporiť aj zámery fakulty technickej univerzity v Trnave a mesta Dunajská Streda, ktoré zrekonštruujú plaváreň a ľadovú plochu.“

O finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  v rámci tejto výzvy požiadalo spolu 179 subjektov. Celkovo bolo na tento účel vyčlenených takmer 31 miliónov eur pre 90 projektov.

Prehľad schválených projektov z Fondu na podporu športu v Trnavskom kraji:

 • Trnavský samosprávny kraj, výstavba telocvične pri Gymnáziu L. Dúbravu v Dunajskej Strede.
 • Slovenská technická univerzita, rekonštrukcia plavárne v areáli Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave.
 • Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., prekrytie ľadovej plochy v Dunajskej Strede.
 • Obec Borský Mikuláš, výstavba športového areálu.
 • Obec Cífer, dobudovanie hygienického a technického zázemia v športovej hale.
 • Mesto Leopoldov, leopoldovský tenisový klub LTC.
 • Mesto Piešťany, obnova športového areálu.
 • Mesto Sereď, obnova športového areálu pri ZŠ Jána Amosa Komenského.
 • Mesto Sládkovičovo, výstavba viacúčelovej športovej haly.
 • Mesto Šamorín, obnova športového areálu pri ZŠ Matyáša Korvína.
 • Mesto Trnava, novostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Ivana Krasku.
 • DAC Academy, a.s., obnova existujúcej športovej infraštruktúry DAC Akadémie v Dunajskej Strede.
 • DAC Aréna, a.s., rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v Dunajskej Strede.
 • FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s., výstavba športovej infraštruktúry.
 • Saleziáni Don Bosca, výstavba nových šatní a technického zázemia.
 • ŠK FighterBulls, modernizácia športovej haly vo Veľkom Mederi.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW